Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

kp psp p sz    gwneEliminacje powiatowe XLVI (46) edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się 26 marca 2024r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.

Turniej został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przasnyszu, przy współudziale Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu oraz Nadleśnictwa Przasnysz. Na otwarciu konkursu był obecny Pan Paweł Mostowy Starosta Przasnyski, który objął patronat honorowy nad przebiegiem eliminacji.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  "Młodzież Zapobiega Pożarom" ma na celu na popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, ekologii i ratownictwa.
W szczególności służy popularyzowaniu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W eliminacjach powiatowych wzięły udział 26 osoby. Byli to  finaliści eliminacji gminnych i środowiskowych z następujących gmin: Chorzele, Jednorożec,  Krzynowłoga Mała oraz Krasne. Eliminacje przeprowadzono wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych a mianowicie:

  • grupa I – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,
  • grupa II – uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII,
  • grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Eliminacje powiatowe przeprowadzali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. Przewodniczącym Komisji Konkursowej był kpt. mgr inż. poż. Tomasz Krawczyk a w składzie jury znaleźli się także Pani Ewa Bartoszewska specjalista w Nadleśnictwie Przasnysz, Włodzimierz Stolarczyk Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Przasnyszu oraz kpt. inż. poż. Karol Jonczyński .

W pierwszym etapie eliminacji młodzież odpowiadała na  pytania testowe
o zróżnicowanym stopniu trudności dla poszczególnych grup wiekowych. Kolejnym etapem był egzamin ustny dla wyłonionych finalistów turnieju.
Z każdej grupy wiekowej wyłoniono 3 zwycięzców.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki i dyplomy.

Dzięki pomocy sponsorów: Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu, Nadleśnictwu Przasnysz oraz Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu konkurs był obfity w nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, upominki i dyplomy, z rąk Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu st. bryg. Jarosława Andruszkiewicza, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przasnyszu dh. Bogdana Rzepczyńskiego, przedstawiciela Starostwa Powiatowego Pani Magdaleny Kowalewskiej oraz Pani Ewy Bartoszewskiej z Nadleśnictwa Przasnysz.

Bogdan Rzepczyński Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w imieniu organizatorów podziękował uczniom i ich opiekunom, a także sponsorom, którzy wsparli ideę konkursu.

Wyniki powiatowych eliminacji przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych:

1. Patrycja Podgórska  –  Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielonej gm. Krasne.

2. Antonina Czaplicka –   Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej.

3. Mateusz Bieńkowski –  Szkoła Podstawowa  w Romanach Seborach gm. Krzynowłoga Mała.

II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII
1. Oliwia Maria Kucińska  – Publiczna Szkoła Podstawowa w Duczyminie gm. Chorzele.

2. Piotr Markowski – Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu.

3. Mateusz Morawski – Szkoła Podstawowa w Ulatowie Adamach gm. Krzynowłoga Mała.

III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych:

1. Tobiasz Kacprzyk – Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach.

2. Gabriel Wilga - Zespół Placówek Oświatowych w Jednorożcu Szkoła Branżowa I Stopnia.

3. Daria Burnos – Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach.

Eliminacje Wojewódzkie XLVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zostaną przeprowadzone  w dniu 27 kwietnia 2024r. w Gminie Wyszogród pow. płocki.

Do w/w eliminacji wojewódzkich zakwalifikowali się zwycięzcy wyłonieni podczas eliminacji powiatowych z:

I grupy wiekowej  - Patrycja Podgórska  – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielonej gm. Krasne.

II grupy wiekowej – Oliwia Maria Kucińska  – Szkoła Podstawowa w Duczyminie gm. Chorzele.

III grupa wiekowa – Tobiasz Kacprzyk – Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach.

Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Ogólnopolski Tu...
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”