Komendant 01
 
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Przasnyszu
st. bryg. mgr inż. Waldemar Białczak
 

st.bryg. mgr inż. Waldemar Białczak urodził się 22 kwietnia 1969 r. w Baranowie, obecnie powiat ostrołęcki. Po ukończeniu szkoły średniej w przasnyskim ZSZ rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej jako podchorąży w warszawskiej Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Po ukończeniu w 1994 roku SGSP,  mianowaniu na stopień mł.kpt. i uzyskaniu tytułu mgr. inż. pożarnictwa skierowany został do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, gdzie  z dniem 1 sierpnia 1994 r. został mianowany na stanowisko młodszego oficera. W latach 1994-1999 pełnił służbę w sekcji planowania operacyjnego KR PSP, w tym czasie był też Komendantem Rejonowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Przasnyszu. Z dniem 15 kwietnia 1999 r. został mianowany na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Przasnyszu. Funkcję tą pełnił do 2017 roku. Jest też absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie z zakresu „Zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej” które ukończył w 2021 roku. 

Z dniem 29 września 2017 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP powołał st. bryg. mgr inż. Waldemara Białczaka  na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu.

Odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi – 2021 r., Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę - 2022 r., Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę - 2009 r., Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” - 2023r., Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2011 r., Medalem Brązowym za Zasługi dla Policji - 2023r. , Złotym Znakiem Związku OSP RP – 2021 r., Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 2004 r., Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 2000 r., Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 1997r., Krzyżem Niepodległości Klasy I z Gwiazdą NSZZ Policjantów – 2022 r., Medalem 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2023r.

Wyróżniony: Medalem „PRO MASOVIA” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego – 2023 r., Medalem „GLORIA PRASNENSIS TERRAE” w uznaniu zasług dla powiatu przasnyskiego wraz z tytułem „Zasłużony dla Powiatu Przasnyskiego” – 2023 r., Medalem „Zasłużony dla Szpitala w Przasnyszu” – 2023 r., Odznaką Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – 2023 r.


Z ca Komendanta PSP w Przasnyszu

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
    w Przasnyszu

st. bryg. mgr inż. Jarosław Andruszkiewicz

st. bryg. mgr inż.  Jarosław Andruszkiewicz urodził się 2 stycznia 1969 r. w Giżycku. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 lutego 1995 r. jako stażysta w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. Do roku 1999 pracował w podziale bojowym na stanowiskach ratowniczych. Z dniem 1 lutego 1999 r. został mianowany technikiem w sekcji kadrowo-organizacyjnej Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu, a po ukończeniu Zaocznego Studium Aspirantów w CS PSP w Częstochowie w 2001 r. starszym inspektorem. W roku 2005 ukończył studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i został kierownikiem sekcji kadrowo-organizacyjnej. 1 marca 2007 r. został mianowany na stanowisko naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego w KP PSP w Przasnyszu. Funkcję tą pełnił do roku 2018. W roku 2007 ukończył studia niestacjonarne II stopnia dla strażaków w służbie stałej w SGSP w Warszawie, a w roku 2020 studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z dniem 14 lutego 2018 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP powołał mł.bryg. mgr inż. Jarosława Andruszkiewicza na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu.

Odznaczony: Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2018 r., Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2012 r., Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 2014 r., Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 2004 r., Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 2000 r., Medalem 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2023r.