Sekcja specjalistyczna

Sekcja specjalistycznaSpecjalistyczna Sekcja Ratownictwa Wodno-Nurkowego funkcjonuje na bazie funkcjonariuszy Komendy i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Przasnyszu. Dowódcą Sekcji jest Z-ca Komendanta Powiatowego  mł.bryg. mgr inż. Jarosław Andruszkiewicz. W skład sekcji włączonych jest 10 funkcjonariuszy.

Funkcjonariusze posiadają następujące uprawnienia: 3 uprawnienia Nurka MSWiA, 5 młodszego nurka MSWiA oraz 2 ratowników posiada uprawnienia cywilne płetwonurka. Ponadto 2 funkcjonariuszy posiada uprawnienia kierującego pracami podwodnymi.

W skład wyposażenia SSRW-N w Przasnyszu wchodzi łódź śrubową Marina z silnikiem zaburtowym o mocy 55 km, oraz  terenowy samochód przystosowany do ciągnięcia łódki Nissan Patrol. Sekcja posiada wyposażenie indywidualne dla 8 nurków. Sekcja wchodzi w skład Mazowieckiej Brygady Odwodowej.