Europejski Numer Alarmowy 112


Wejście naszego kraju do wspólnoty państw europejskich stworzyło potrzebę dostosowania polskiego prawa do standardów unijnych. W zakresie organizacji systemu ratowniczego wymagane jest zintegrowanie działań wszystkich służb odpowiadających za niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Numer 112 to numer alarmowy do wykorzystania wtedy, gdy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, zaczynających się od "9" lub kiedy wymagana jest interwencja wszystkich służb równocześnie. Taki system łączności funkcjonuje w Polsce już od 1 września 2005r.

Równolegle z numerem 112 w dalszym ciągu funkcjonuje numer alarmowy998 do Straży Pożarnej z którego należy korzystać stosownie do zaistniałej sytuacji.

Na terenie powiatu przasnyskiego i całego naszego województwa mazowieckiego zgłoszenia z numeru alarmowego 112 przyjmowane są przez (CPR Radom) - Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu, oprócz miasta Warszawy, która ma swój CPR.

Korzystanie z telefonu 112 jest bezpłatne i umożliwia połączenie ze służbami ratowniczymi o każdej porze dnia i nocy podobnie jak z dotychczasowych telefonów alarmowych. Jednocześnie informujemy, że używanie tego telefonu w sposób nieuzasadniony skutkuje przewidzianymi prawem sankcjami karnymi. Należy podkreślić, że identyfikacja numeru telefonu rozmówcy, nagrywanie i rejestrowanie prowadzonych rozmów, mogą zostać wykorzystane do ustalenia zasadności wezwania służby ratowniczej a także danych osoby wywołującej alarm fałszywy.

Dlatego apelujemy, aby wykorzystywanie telefonu 112 było zgodne z jego przeznaczeniem, bowiem dotychczasowe funkcjonowanie telefonów alarmowych skłania do refleksji, że osoby dorosłe powinny w większym zakresie zwrócić uwagę na dzieci, które nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji nadużywają tych telefonów, traktując je jako formę zabawy.