PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu – st. bryg. mgr inż. Waldemar Białczak przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach ochrony przeciwpożarowej powiatu, funkcjonowania Komendy oraz skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.30 – 16.30 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu  z sekretariatem Komendanta.

Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego PSP jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.

W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej Komendy, właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań

Zakres realizowanych zadań przez poszczególne komórki organizacyjne zawierają nasze internetowe strony www.gov.pl/web/kppsp-przasnysz oraz www.archiwum.straz-przasnysz.pl w dziale "WYDZIAŁY"

Wnioski i petycje kierowane na piśmie lub elektronicznie mogą być dostarczane do komendy poprzez:

 1. osobiste doręczenie w siedzibie Komendy do sekretariatu* (ze względu na pandemię COVID-19 w przedsionku obiektu znajduje się skrzynka podawcza na korespondencję),
 2. listownie na adres Komendy,
 3. faksem na nr 29 752 65 40
 4. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP PROWADZONA JEST KANCELARIA OGÓLNA PRZEZ KTÓRĄ PRZECHODZI KORESPONDENCJA ADRESOWANA DO KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP ORAZ DO POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH. WPŁYWAJĄCE SPRAWY SĄ KIEROWANE DO ZAŁATWIENIA PRZEZ MERYTORYCZNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE ZA POKWITOWANIEM, PO ZAREJESTROWANIU W KSIĘDZE „KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ I WYCHODZĄCEJ” I ZADEKRETOWANIU PRZEZ KOMENDANTA.

Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:

 1. ustnie do protokołu przez zgłoszenie osobiste sprawy w sekretariacie komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza “Protokół przyjęcia skargi /wniosku/” kierowanego do Komendanta Powiatowego.
 2. pisemnie. Tryb załatwiania spraw w komendzie zgodny jest z “Rozdziałem 7 - Załatwianie spraw” - Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W Komendzie Powiatowe Państwowe Strazy Pożarnej w Przasnyszu można uzyskać informacje lub dokumenty między innymi w zakresie:

 • zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów
 • zgłoszenia organizacji imprez masowych  
 • prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych
 • wydawania opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków, obiektów, lokali 
 • uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze 
 • możliwości zatrudnienia i nauki w szkołach pożarniczych 
 • uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu w KP PSP w Przasnyszu