Analiza - Interwencje


Interwencje strażaków na terenie powiatu przasnyskiego w 2023 roku.
(statystyka działań ratowniczo - gaśniczych).

zestawienie tabelaryczne   miniW 2023 roku w powiecie przasnyskim odnotowaliśmy 810 interwencji.

Analizując sytuację udziałów jednostek ochrony przeciwpożarowej
w działaniach ratowniczo - gaśniczych
do roku poprzedniego (960 zdarzeń); można zaobserwować:

Interwencje strażaków na terenie powiatu przasnyskiego w 2022 roku.
(statystyka działań ratowniczo - gaśniczych).
 
Wykres 2022W 2022 roku w powiecie przasnyskim odnotowaliśmy 960 interwencji. Analizując sytuację pożarową za 2021 rok można zaobserwować wzrost o 34 % pożarów do roku poprzedniego, spadek ilości miejscowych zagrożeń o 42 % oraz wzrost fałszywych alarmów o 11,9 %.

Interwencje strażaków na terenie powiatu przasnyskiego w 2021 roku.
(statystyka działań ratowniczo - gaśniczych).

AnalizaW 2021 roku w powiecie przasnyskim odnotowaliśmy 1451 interwencji, czyli 47,5 % więcej zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

WykresW 2020 roku w powiecie przasnyskim odnotowaliśmy 984 interwencji, czyli 52,8 % więcej zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.


KP PSP P szW 2019 roku w powiecie przasnyskim odnotowaliśmy 644 interwencji, czyli 19,6 % mniej zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Interwencje strażaków na terenie powiatu przasnyskiego w 2018r.

Statystyka działań ratowniczo - gaśniczych.

Analiza Interwencje 4W 2018 roku w powiecie przasnyskim odnotowaliśmy 801 interwencji tj. prawie 16% więcej zdarzeń do roku 2017. Analizując sytuację pożarową za 2018 rok można zaobserwować wzrost aż o 32,8% więcej pożarów do roku poprzedniego, miejscowych zagrożeń 12,6% więcej, natomiast liczba fałszywych alarmów (26) była równa do roku 2017.