Interwencje strażaków na terenie powiatu przasnyskiego w 2018r.

Statystyka działań ratowniczo - gaśniczych.

Analiza Interwencje 4W 2018 roku w powiecie przasnyskim odnotowaliśmy 801 interwencji tj. prawie 16% więcej zdarzeń do roku 2017. Analizując sytuację pożarową za 2018 rok można zaobserwować wzrost aż o 32,8% więcej pożarów do roku poprzedniego, miejscowych zagrożeń 12,6% więcej, natomiast liczba fałszywych alarmów (26) była równa do roku 2017.

Najwięcej razy jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w Mieście i Gminie Chorzele oraz w Mieście Przasnysz odpowiednio 195 i 194. Równie dużo zdarzeń powstało na terenie Gminy Przasnysz 134 zdarzeń. W tych samorządach rokrocznie jest najwięcej interwencji w porównaniu do roku poprzedniego, 1 zdarzenie mniej odnotowaliśmy w gm. Czernice Borowe.

Szczegółowe dane obrazują poniższe zestawienia tabelaryczne i wykresy.


 • Tabela nr 1. Ogólna ilość zdarzeń z podziałem na gminy w porównaniu do roku ubiegłego.
Lp. Gmina Ogółem zdarzeń
2017r. 2018r.
1. Chorzele 166  195
2. Czernice Borowe  47 46
3. Jednorożec 77 98
4. Krasne  49 52
5. Krzynowłoga Mała  63 82
6. Miasto Przasnysz  170 194
7. Przasnysz  119 134
Ogółem powiat: 691 801
Wzrost/Spadek [%] do roku ubiegłego
-
 +16 %

W 2018 roku odnotowano wzrost ilości interwencji Straży Pożarnej. Większa część zdarzeń do których wyjeżdża straż pożarna jest spowodowana czynnikiem ludzkim.


 •  Wykres nr 1 Struktura zdarzeń na terenie powiatu przasnyskiego z podziałem na gminy.

Analiza Interwencje 1

 • Tabela nr 2. Ogólna ilość zdarzeń z podziałem na rodzaj zdarzenia i analogiczne porównanie do roku ubiegłego.
Lp. Gmina RODZAJ ZDARZENIA
Ogółem zdarzeń Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe
2017r. 2018r. 2017r. 2018r. 2017r. 2018r. 2017r. 2018r.
1 Chorzele 166 195 15 17 149 177 2 1
2 Czernice Borowe 47 46 7 12  40  33 0 1
3 Jednorożec  77  98  16 17  57  81 2 0
4 Krasne  49  52  7 12  41  39 1 1
5 Krzynowłoga Mała  63  82  8 13  54  67 1 2
6 Miasto Przasnysz  170  194  55 60  101  118 14 16
7 Przasnysz 119  134  18 39  95  90  6 5
 Ogółem powiat:  691  801  128 170  537  605  26 26
Wzrost/Spadek [%] do roku ubiegłego
 -  +16%  -  +32,8% -  +12,7% -  -


 • Wykres nr 2  Struktura zdarzeń na terenie pow. przasnyskiego w 2018r.

Analiza Interwencje 2

Z powyższego wykresu wynika, że liczba miejscowych zagrożeń to 76% wszystkich zdarzeń i stanowi największą ilość interwencji Straży Pożarnej. Natomiast liczba pożarów osiągnęła wartość 21% wszystkich zdarzeń. Alarmy fałszywe wzorem lat ubiegłych to 2-3% wszystkich zdarzeń.


 •  Wykres nr 3. Ilość zdarzeń w roku 2018r. w porównaniu z rokiem 2016 i 2017r.

Analiza Interwencje 3


 • Wykres nr 4. Ogólna ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy w 2018r.

Analiza Interwencje 4


Wyjazdy do zdarzeń jednostek OSP z powiatu przasnyskiego za 2018r. z podziałem na gminy:

P    - Pożar
MZ - Miejscowe zagrożenie
AF  - Alarm Fałszywy
ZR  - Zabezpieczenie Rejonu w KP PSP Przasnysz

Gmina Chorzele

Lp.
Jednostka
KSRG
P
MZ
AF
Razem
1
OSP Budki
NIE
2
8
0
10
2
OSP Chorzele
TAK
14
93
0
107
3
OSP Duczymin
NIE
3
6
0
9
4
OSP Krukowo
NIE
1
2
0
3
5
OSP Raszujka
NIE
0
2
0
2
6
OSP Rembielin
NIE
1
0
0
1
7
OSP Rycice
TAK
4
30
0
34
8
OSP Rzodkiewnica
NIE
2
0
0
2
9
OSP Zaręby
TAK
5
56
1
62
Ogółem:
-
32
197
1
230

Gmina Czernice Borowe

Lp.
Jednostka
KSRG
P
MZ
AF
ZR
Razem
1
OSP Czernice Borowe
NIE
7
11
0
-
18
2
OSP Pawłowo Kościelne
NIE
3
2
0
-
5
3
OSP Rostkowo
TAK
8
17
1
3
29
4
OSP Węgra
NIE
4
6
0
-
10
 
Ogółem:
-
22
36
1
3
62

Gmina Jednorożec

Lp.
Jednostka
KSRG
P
MZ
AF
Razem
1
OSP Jednorożec
TAK
16
67
0
83
2
OSP Lipa
NIE
2
1
0
3
3
OSP Małowidz
NIE
1
1
0
2
4
OSP Olszewka
NIE
3
3
0
6
5
OSP Parciaki
NIE
2
8
0
10
6
OSP Ulatowo Pogorzel
TAK
4
10
0
14
7
OSP Żelazna Rządowa
NIE
0
1
0
1
Ogółem:
 -
28
91
0
119

Gmina Krasne

Lp.
Jednostka
KSRG
P
MZ
AF
Razem
1
OSP Krasne
TAK
10
32
1
43
2
OSP Pęczki Kozłowo
NIE
3
0
0
3
3
OSP Wężewo
NIE
5
6
0
11
4
OSP Zalesie
NIE
2
1
0
3
5
OSP Zielona
NIE
2
3
0
5
 
Ogółem:
-
22
42
1
65

Gmina Krzynowłoga Mała

Lp.
Jednostka
KSRG
P
MZ
AF
Razem
1
OSP Chmieleń Wielki
NIE
1
0
0
1
2
OSP Kaki Mroczki
NIE
2
3
0
5
3
OSP Krzynowłoga Mała
TAK
12
57
2
71
4
OSP Łanięta
NIE
3
1
0
4
5
OSP Romany Sebory
NIE
1
7
0
8
6
OSP Ulatowo Adamy
NIE
1
1
0
2
Ogółem:
-
20
69
2
91

Gmina Przasnysz

Lp.
Jednostka
KSRG
P
MZ
AF
ZR
Razem
1
OSP Bogate
NIE
7
13
1
- 
21
2
OSP Dobrzankowo
NIE
1
3
0
- 
4
3
OSP Gostkowo
NIE
0
2
0
- 
2
4
OSP Karwacz
NIE
5
7
1
- 
13
5
OSP Leszno
NIE
5
12
0
- 
17
6
OSP Mchowo
TAK
16
20
1
25
62
7
OSP Obrąb
TAK
8
6
0
7
21
8
OSP Stara Krępa
NIE
3
11
0
- 
14
9
OSP Szla
NIE
0
2
0
- 
2
10
OSP Zawadki
NIE
0
1
0
- 
1
 
Ogółem:
-
45
77
3
32
157

Jednostki OSP które nie wyjeżdżały do zdarzeń w roku 2018 nie są wypisane w/w tabelach.


Podsumowanie.

Obszar powiatu przasnyskiego jest terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. W skład Komendy Powiatowej wchodzi Jednostka Ratowniczo Gaśnicza z siedzibą w Przasnyszu.
Limit etatów dla KP PSP w Przasnyszu wynosi 50 funkcjonariuszy i 1 etat cywilny.

Na terenie powiatu przasnyskiego jest 50 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, (w tym orkiestra OSP z Przasnysza). Spośród tych jednostek 10 z nich włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Lokalizacja tych jednostek przedstawia się następująco:

 • Miasta i Gmina Chorzele - 3 jednostki;
 • Gmina Jednorożec - 2 jednostki;
 • Gmina Krzynowłoga Mała - 1 jednostka;
 • Gmina Przasnysz - 2 jednostki;
 • Gmina Krasne - 1 jednostka;
 • Gmina Czernice Borowe - 1 jednostka.

W KSRG funkcjonują lepsze operacyjnie jednostki OSP, od których wymaga się więcej niż od jednostek spoza systemu. Są to jednostki bardzo dobrze wyposażone, wyszkolone i dyspozycyjne.

Prezentacje wszystkich jednostek OSP z powiatu przasnyskiego można znaleźć na stronie internetowej www.straz-przasnysz.pl w zakładce OSP.


Opracowanie: mł. asp. Sekuna Rafał.