BEZPIECZEŃSTWO NA MROZIE


 

Reagujmy na zagrożenia występujące w okresie zimowym.

Pamiętajmy!!!

 • jako dorośli musimy dbać aby dzieci nie uległy odmrożeniom i nie przemarzły; przed wyjściem dziecka na dwór sprawdzajmy temperaturę na zewnątrz, małe dzieci mogą bezpiecznie dla zdrowia przebywać na dworze jeżeli temperatura nie przekracza -5 stopni,
 • zapewnijmy dziecku odpowiednie ubranie (ciepła odzież, obowiązkowo szalik, czapka i rękawiczki),
 • przypominajmy dzieciom że nie wolno zjeżdżać z górek i pagórków ze spadkiem w stronę drogi lub rzeki,
 • zachowajmy szczególną ostrożność podczas kuligu, brak opieki osób dorosłych, nadmierna prędkość mogą być przyczyną groźnych wypadków,
 • tłumaczmy dziecku jakim niebezpieczeństwem grozi zabawa na ulicy i w jej pobliżu (przez cały rok – szosa to nie plac zabaw!),
 • zadbajmy o to, aby dziecko, które musi poruszać się po zmroku, nosiło elementy odblaskowe ( przez cały rok!).

 

Z uwagi na bliskość rzek:  m.in. Orzyca, Omulwi, Węgierki, Płodownicy,  Ulatówki oraz sztucznych zbiorników wodnych m.in. w  miejscowościach:  Łoje, Karwacz, Chorzele, Przasnysz należy szczególnie uczulić dzieci na niebezpieczeństwo związane z nieprzemyślanymi zabawami w ich obrębie.

Należy bezwzględnie zakazać dzieciom zabawy na zamarzniętej rzece  i sztucznym zbiorniku wodnym! Jeżeli podczas przebywania na dworze zauważymy dzieci bawiące się nad rzeką należy natychmiast zwrócić im uwagę i poinformować Policję lub Państwową Straż Pożarną – telefony: 112, 997 lub 998

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA NA LODZIE

 • Unikaj przeciążenia lodu – zbyt duża liczba osób na tafli lodowej może spowodować jego załamanie;
 • Pamiętaj o zmianach warunków atmosferycznych (odwilż, skoki temperatury, opady) – wraz ze wzrostem temperatury powietrza spada wytrzymałość lodu;
 • Przed wejściem na lód upewnij się o jego grubości (grubość gwarantująca Twoje bezpieczeństwo to minimum 15 cm);
 • Przebywając na zamarzniętym akwenie nie trzymaj rąk w  kieszeniach, gdyż utrudni to próby Twojego ratowania w wypadku załamania się tafli lodowej;
 • Po usłyszeniu sygnału trzeszczenia lodu należy natychmiast zawróć.

NAJLEPIEJ nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek, wykopów. Wytrzymałość lodu zależy nie tylko od grubości. Biały i mętny lód zawierający pęcherzyki powietrza posiada znacznie mniejszą wytrzymałość. Lód z zamarzniętymi gałęziami, kamieniami, itp. jest także niebezpieczny, gdyż wokół tych przedmiotów topnieje o wiele szybciej.
Co roku pod lodem ginie kilkaset osób, w większości są to wędkarze. Tragedii byłoby o wiele mniej, gdyby każdy znał i zachowywał podstawowe Środki ostrożności.

ZAPAMIĘTAJ:

 • Najniebezpieczniejszy okres przebywania na lodzie to okres zimowo-wiosenny.
 • W razie pękania pod Tobą lodu staraj się zmniejszyć swój nacisk na lód, poprzez spokojne położenie się na im, co spowoduje rozłożenie Twojego ciężaru ciała (zwiększenie powierzchni).
 • Jeżeli zauważysz kogoś na niebezpiecznym lodzie, odradź mu przebywanie na nim.
 • W razie pęknięcia lodu i tonięcia osób nie wpadaj w panikę, lecz działaj rozważnie i zdecydowanie.
 • Należy dobrze zastanowić się, zanim wejdziemy na lód. Zabawa na cienkim lodzie może zakończyć się tragicznie. Rodzice i opiekunowie powinni zadbać o bezpieczeństwo dzieci i nie zostawiać ich samych w pobliżu zamarzniętych jezior. Pamiętajmy, że pokrywa lodowa zawsze może być zdradliwa i zawsze trzeba dokładnie sprawdzić jej grubość. Pod żadnym pozorem dzieci nie mogą same bawić się na zamarzniętych akwenach.

Gdy lód się załamie...

 • Pierwszy zimowy lód załamuje się w kształt gwiazdy, a z przedwiosennym ociepleniem rozsypuje się w drobne grudki, tzw. kaszę. W pierwszym wypadku, gdy zdarzy się nam wpaść do wody, należy przede wszystkim rozłożyć ręce na tafli i spokojnie wzywać pomocy, unikając wszelkich prób wydostania się na pewniejszą powłokę. W drugim przypadku postępujemy odwrotnie: należy jak najszybciej dostać się do trwalszej pokrywy i nie wychodząc na lód, oczekiwać ratunku.
 • Ratując człowieka spod lodu nie wolno do niego podbiegać i podawać mu ręki, ponieważ tafla załamie się także pod ratującym. Osoby, które będą nam udzielały pomocy nie mogą podchodzić zbyt blisko.
 • Należy poszukać jakiegoś długiego przedmiotu (konar drzewa, pasek, szalik czy kurtka), położyć się na lodzie, doczołgać się na bezpieczną odległość do tonącego, rzucając mu przygotowany wcześniej przedmiot i cofając się wolno wyciągać go na lód. Poszkodowanemu, który został wyciągnięty z zimnej wody, należy udzielić pierwszej pomocy lub wezwać pogotowie ratunkowe. Uratowanego trzeba jak najszybciej przenieść w ciepłe miejsce i rozcierać ciało (tak, by je rozgrzać), a następnie przebrać w suchą bieliznę i odzież. Trzeba zadbać, by nie doszło do wychłodzenia organizmu. Należy pamiętać, aby dać mu do picia ciepłą herbatę czy kawę – nigdy alkohol. Najlepiej wezwać lekarza.
 • Pamiętajmy, by nie polewać takiej osoby ciepłą wodą, gdyż może to wywołać szok termiczny.
 • Jeżeli nie jesteśmy w stanie pomóc osobie znajdującej się w wodzie, należy jak najszybciej wezwać policję lub straż pożarną.

RADY DLA DZIECI

Pamiętaj:

 • ślizgaj się tylko na przeznaczonych do tego ślizgawkach i lodowiskach
 • (NIGDY nie ślizgaj się na zamarzniętych zbiornikach, stawach, rzekach!!!)
 • NIE ZJEŻDŻAJ z górek których stok kończy się w miejscach niebezpiecznych (ulica, rzeka, ściana budynku, płot, itp.),
 • baw się w miejscu dobrze widocznym i wolnym od jakichkolwiek wystających ze śniegu przedmiotów,
 • zachowaj ostrożność podczas zjeżdżania na sankach: zawsze zjeżdżaj nogami do przodu, nie zjeżdżaj z górki na butach czy też łyżwach, nie zajeżdżaj drogi innym, nie zjeżdżaj ze stromych zboczy, nie popychaj, nie podkładaj nogi, nie wjeżdżaj w inne dzieci.

Bezpieczne ogrzewanie i dogrzewanie pomieszczeń w sezonie zimowym

Podczas długotrwałych silnych mrozów zdarza się, że system grzewczy budynku nie wystarcza do utrzymania w pomieszczeniach prawidłowej temperatury. W takich sytuacjach często różnymi metodami dogrzewamy mieszkania

Pamiętaj!

 • stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku w Polsce urządzenia grzewcze,
 • nie użytkuj elektrycznych urządzeń grzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, chyba że instrukcja wyraźnie na to zezwala,
 • przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,
 • jeżeli urządzenie należy podłączyć do przewodu dymowego – musi tego dokonać specjalista, który podłączając takie urządzenie jednocześnie sprawdzi, czy wentylacja jest sprawna i wystarczająca do bezpiecznego użytkowania takiego urządzenia (np.: popularne „kozy”)
 • nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych i nie naprawiaj ich sam - naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi,
 • nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej pracy,
 • nie rozpalaj piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych, cieczy łatwopalnych,
 • stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do zatkania lub rozszczelnienia przewodów spalinowych, a w konsekwencji do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia,
 • przewody dymowe i wentylacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co najmniej raz w roku;
 • kontrole powinien przeprowadzać kominiarz posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac.
 • nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca i innych urządzeń grzewczych,
 • nie stosuj elementów wystroju i wyposażenia wnętrz wykonanych z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C.