OSP BOGATE

OSP Bogate 1

Jednostka KSRG
gmina Przasnysz
kategoria jednostki - S2
 
Adres:
OSP Bogate 57A
06 - 300 Przasnysz
20° 59' 15,00"E , 52° 57' 19,88"N
  
Samochód :
1. GBA 3/34 MERCEDES-BENZ
2. GLM 12 Volkswagen Transporter
 
OSP Bogate 2
 osp bogate 3

 


OSP CHORZELE

osp chorzele 1

Jednostka KSRG
gmina Chorzele
kategoria jednostki - S3
Adres:
OSP Chorzele
Witosa 1
06-330 Chorzele
20° 53' 51,39"E , 53° 15' 36,19"N

Samochody :
1. GBA -Rt 2,5/25 - RENAULT MIDLUM
2. GCBA 8/34 - MAN
3. GBA 2,5/16 - STAR 266
4. GCBA 6/32 - JELCZ 004
5. SLOp - LUBLIN
6. SRt -Star742
 
osp chorzele 2

OSP Chorzele – włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 15 lutego 1995r. , jest jednostką typu S-3+ posiadającą na swym wyposażeniu samochód GCBA 6/32 i dwa GBA w tym jeden z funkcją ratownictwa technicznego, oraz samochód ratownictwa drogowego SRt. Ponadto posiada 1 samochód specjalny. Doposażona jest w sprzęt hydrauliczny „LUKAS” służący do ratownictwa drogowego, pompy wodne, agregaty prądotwórcze, piły spalinowe do drewna ,betonu i stali. Ilość członków ogółem to 40 druhów. W szeregach jest 31 wyszkolonych członków po kursach: podstawowych, technicznym, LPR, przeciwpowodziowym i ratownictwa na wodach, konserwatorów, dowódców, naczelników OSP i pomocy przedlekarskiej. Warunki lokalowe to 4 boksy garażowe z podłączeniem do centralnego ogrzewania. Z uwagi na położenie jednostki przy trasie nr 57 dysponowana jest często do zdarzeń związanych z wypadkami drogowymi.

osp chorzele 3


OSP JEDNOROŻEC
 
osp jednoroec 1                              
Jednostka KSRG
gmina Jednorożec
kategoria jednostki - S3
 
Adres:
OSP Jednorożec
ul. Warszawska 5
06-323 Jednorożec
21° 03' 08,00"E , 53° 08' 23,90"N
 
Samochody :
1. GBA -Rt 2,5/25 - RENAULT MIDLUM
2. GLBA-Rt 1/1 - IVECO
3. GCBA 5/24 - JELCZ 010
4. SH 18 - Star 200
5. SLOp - VW GOLF III
osp jednoroec 2

OSP Jednorożec – z dniem 15 luty 1995 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jest jednostką typu S-3+ posiadającą na wyposażeniu samochód GCBA 5/24 ,GBA 2,5/25 i GLM-Rt 8 na podwoziu Ford Transit wraz z kompletnym wyposażeniem oraz samochód specjalny SH-18. Samochód GCBA 5/24 wchodzi w skład Kompani Gaśniczej „Mława”. Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Ilość członków ogółem to 61 druhów. W szeregach jest 31 wyszkolonych członków po kursach: podstawowym, LPR, technicznym, przeciwpowodziowym i ratownictwa na wodach, konserwatorów, dowódców, naczelników OSP i pomocy przedlekarskiej. Posiada na stanie hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego oraz dodatkowy sprzęt specjalistyczny.

osp jednoroec 3


 OSP KRASNE

osp krasne 1

Jednostka KSRG
gmina Krasne
kategoria jednostki - S3
 
Adres:
OSP Krasne
ul. Mickiewicza 20
06-408 Krasne
21° 03' 08,00"E , 53° 08' 23,90"N
 
Samochody :
1. GBA 4,5/30 - MAN
2.  GBA 2,5/16 - STAR 244
3.  GLM - RT 8 - FORD 
 
osp krasne 2

OSP Krasne – z dniem 28 kwietnia 1995 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostka typu S-3 posiadającą na swym wyposażeniu 2 samochody GBA i GLM-Rt 8 na podwoziu Ford Transit. Jednostka ta jest w pełni przygotowana do prowadzenia akcji ratowniczo -gaśniczych na terenie gminy i poza nią. Ilość członków ogółem to 31 druhów. W szeregach jest 30 wyszkolonych członków po kursach: podstawowym, LPR, technicznym, konserwatorów, dowódców, naczelników OSP i pomocy przedlekarskiej. W strażnicy OSP są 3 boksy garażowe ogrzewane piecami akumulacyjnymi. Posiada na stanie hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego. Pod koniec roku 2017 jednostka OSP otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 4,5/30 - MAN

osp krasne 3


OSP KRZYNOWŁOGA MAŁA

osp krzynowoga maa 1

Jednostka KSRG
gmina Krzynowłoga Mała
kategoria jednostki - S3
 
Adres:
OSP Krzynowłoga Mała
ul. Przasnyska 1
06 - 316 Krzynowłoga Mała
20° 47' 18,58"E , 53° 09' 10,56"N
 
Samochody:
1.  GBA -Rt 2,5/25 - RENAULT MIDLUM
2.  GBA 2,5/16 - MERCEDES
3.  GLBAM - Rt - FORD
4.  SLOP RENAULT CLASSIC
 
 
osp krzynowoga maa 2
 
OSP Krzynowłoga Mała – z dniem 15 lutego  1995 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jest jednostką typu S-3 posiadającą na wyposażeniu 2 samochody GBA w tym jeden z funkcją ratownictwa technicznego i GLM-Rt 8 na podwoziu Ford Transit wraz z kompletnym wyposażeniem. Samochód GBA 2,5/16 wchodzi w skład Kompani Gaśniczej „Mława”. Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Ilość członków ogółem to 24 druhów. W szeregach jest 15 wyszkolonych członków po kursach: podstawowym, LPR, technicznym, przeciwpowodziowym i ratownictwa na wodach, konserwatorów, dowódców, naczelników OSP i pomocy przedlekarskiej. Warunki garażowe są bardo dobre – 3 boksy z kanałem najazdowym i ogrzewane CO.
 
osp krzynowoga maa 3

   OSP MCHOWO

osp mchowo 1

Jednostka KSRG
gmina Przasnysz
kategoria jednostki - S3
 
Adres:
OSP Mchowo 40 
06 - 300 Przasnysz
20° 51' 35,80"E , 53° 04' 03,90"N
 
Samochody :
1. GBA -Rt 2,5/25 - RENAULT MIDLUM
2. GBAM 2,5/16/8 STAR 244 
3. SLRt - MERCEDES SPRINTER
 
 osp mchowo 3
 
OSP Mchowo – z dniem 30 czerwca 1997 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jest jednostką typu S-3 posiadającą na wyposażeniu 2 samochody pożarnicze GBA oraz SLRt  wraz z kompletnym wyposażeniem. Z uwagi na położenie jednostki przy trasie nr 57 dysponowana jest często do zdarzeń związanych z wypadkami drogowymi. Ilość członków ogółem to 42 druhów.

W szeregach jest 22 wyszkolonych członków po kursach: podstawowym, LPR, technicznym, przeciwpowodziowy i ratownictwo na wodach, konserwatorów, dowódców, naczelników OSP i pomocy przedlekarskiej.

 

osp mchowo 2


OSP OBRĄB
 
osp obrb 1
 
Jednostka KSRG
gmina Przasnysz
kategoria jednostki - S2
 
Adres:
OSP Obrąb 78
06 - 300 Przasnysz
20° 49' 52,80"E , 53° 01' 46,00"N
 
Samochody :
1. GBA 3,5/16 MAN
2. GBAM 4,5/16/8 STAR 266
 
osp obrb 2
 
OSP Obrąb – z dniem 30 czerwca 1997 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jest jednostką typu S-2 posiadającą na wyposażeniu samochody pożarnicze GBAM 2,3/20+8, GBAM 4,5/8+8 wraz z kompletnym wyposażeniem. Z uwagi na położenie jednostki przy trasie wojewódzkiej dysponowana jest często do zdarzeń związanych z wypadkami drogowymi. Ilość członków ogółem to 29 druhów.
W szeregach jest 17 wyszkolonych członków po kursach: podstawowym, LPR, konserwatorów, dowódców, naczelników OSP i pomocy przedlekarskiej. Pod koniec roku 2017 jednostka OSP otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3,5/16 MAN.

osp obrb 3


OSP ROSTKOWO

osp rostkowo 1

Jednostka KSRG
gmina Czernice Borowe
kategoria jednostki - S3
Adres:
OSP Rostkowo 38
06 - 415 Rostkowo
20° 48' 33,45"E , 53° 00' 11,65"N
 
Samochody :
1. GBA -Rt 2,5/25 - RENAULT MIDLUM
2. GBA 2,5/16 - STAR 244
3. GLM - Rt8 - FORD
 
osp rostkowo 2

OSP Rostkowo - z dniem 20 września 2004 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostka typu S-3 posiadającą na wyposażeniu dwa samochody ratowniczo – gaśnicze GBA w tym jeden z funkcją ratownictwa technicznego  i GLM-Rt 8 na podwoziu Ford Transit. Ilość członków ogółem to 47 druhów. W szeregach jest 31 wyszkolonych członków po kursach: podstawowym, LPR, technicznym, konserwatorów, dowódców, naczelników OSP i pomocy przedlekarskiej. Jednostka wyposażona jest w normatywny sprzęt pożarniczy.

 

osp rostkowo 3


OSP RYCICE
 
osp rycice 1
 
Jednostka KSRG
gmina Chorzele
kategoria jednostki - S2
 
Adres:
OSP Rycice 50
06 - 330 Chorzele
20° 52' 34,38"E , 53° 12' 36,94"N
 
Samochody :
1. GBA 3,5/16 - MERCEDES - BENZ
2. GBA 2,5/16 - STAR 244
3. GLM 8 - Lublin II
 
OSP posiada także
Łódź wiosłową Sorba z przyczepą do łodzi Tramp Trail
 
 osp rycice 2
 
OSP Rycice – włączona do do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 12 grudnia 1995r., jest jednostką typu S -3 posiadającą na swym stanie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3,5/16 z wyposażeniem, samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 oraz samochód gaśniczy GLM 8 Lublin. Ilość członków ogółem to 29 druhów. W szeregach jest 19 wyszkolonych członków po kursach: podstawowych, LPR, technicznym, konserwatorów, dowódców, naczelników OSP i pomocy przedlekarskiej. Zaplecze garażowe stanowią 2 boksy ogrzewane piecami akumulacyjnymi plus trzeci garaż blaszany. 
 
osp rycice 3

 OSP STARA KRĘPA
 
osp krpa stara 1
 
Jednostka KSRG
gmina Przasnysz
kategoria jednostki - S1
   
Adres:
OSP STARA KRĘPA 24 
06 - 300 Przasnysz
20° 57' 50,56"E , 53° 03' 32,62"N
   
Samochód:
1. GBA 2,3/16 STAR 266
2. MIKROBUS - VOLKSWAGEN
 
osp krpa stara 2
OSP Stara Krpa skw vw

OSP ULATOWO POGORZEL
 
osp ulatowo pogorzel 1
 
Jednostka KSRG
gmina Jednorożec
kategoria jednostki - S3
 
Adres:
OSP Ulatowo Pogorzel 56
06 - 323 Jednorożec
21° 01' 46,44"E , 53° 10' 10,00"N
 
Samochody :
1. GBA -Rt 2,5/16 - MAN
2. GBM 2,5/8 - STAR 244
3. GLM 8 - GAZELLE
 
osp ulatowo pogorzel 3
 
OSP Ulatowo Pogorzel - z dniem 30 czerwiec 1997 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jest jednostką typu S-3 posiadającą na wyposażeniu dwa samochody GBA i GLM 8 na podwoziu Gazelle wraz z kompletnym wyposażeniem. Ilość członków ogółem to 40 druhów. W szeregach jest 25 wyszkolonych członków po kursach: podstawowym, LPR, technicznym, konserwatorów, dowódców, naczelników OSP i pomocy przedlekarskiej.

osp ulatowo pogorzel 2


OSP WĘGRA
 
osp wgra 1
 
Jednostka spoza KSRG
gmina Czernice Borowe
kategoria jednostki - S2
 
Adres:
OSP Węgra 23
06 - 415 Czernice Borowe
20° 46' 03,63"E , 53° 03' 08,89"N
 
Samochody :
1. GBA 2,7/16 MAGIRUS
2. GLM 8 - NISSAN PRIMASTER
 
 
osp wgra 2 

OSP ZARĘBY

osp zareby 1   2022

Jednostka KSRG
gmina Chorzele
kategoria jednostki - S3
 
Adres:
OSP Zaręby 77
06 - 330 Chorzele
21° 01' 44,66"E , 53° 18' 30,16"N
 
Samochody :
1. GBA 3/25 - MAN
2. GBA 2,8/16 - STAR 266
3. GLM -Rt 8 - FORD
4. SLOp - Polonez
 
osp zareby 2   2022
 
OSP Zaręby – włączona do ksrg 21 listopada 2007 r., jednostka jest typu S – 3+ posiadająca na wyposażeniu dwa samochody GBA i lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego na podwoziu Ford Transit. Posiada na stanie 2 zestawy hydrauliczne zestawy ratownictwa technicznego, pompy do wody, agregaty prądotwórcze. Ilość członków ogółem to 61 druhów. W szeregach jest 25 wyszkolonych członków po kursach: podstawowym, LPR, technicznym, przeciwpowodziowym i ratownictwa na wodach konserwatorów, dowódców, naczelników OSP i pomocy przedlekarskiej. Warunki garażowe – 3 boksy z kanałem najazdowym
i ogrzewaniem akumulacyjnym.
  
osp zareby 3    2022