Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: str. Diana Anna Ćwiek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 29 752 65 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu
 • Adres: ul. Baranowska 44
  06-300 Przasnysz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 29 752 65 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku od ul. Baranowskiej. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku na poziomie terenu. Pomieszczenia biurowe na I piętrze - brak windy. W korytarzu znajduje się stanowisko podoficera odpowiedzialnego za organizacje wejścia osób postronnych do budynku komendy. W budynku brak jest pętli indukcyjnych, informacji głosowych lub w języku brajla. Do  pomieszczeń w komendzie mogą wejść osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku komendy nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Materiały

Tekst łatwy do czytania - Komenda Powiatowa PSP Przasnysz


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021 rok


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu 2021r


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - dostępny cyfrowo Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu 2021r