#SzczepimySię z OSP

Szczepimy si z OSPOchotnicza Straż Pożarna włącza się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Jednostki OSP, które zaangażują się we wsparcie szczepień przeciw COVID-19 mogą zdobyć nagrody pieniężne!

#SzczepimySię z OSP

Program #SzczepimySię z OSP składa się z 3 części:

 • Premia na Start: 3 tys. zł dla jednostki OSP za pomoc w wykonaniu 50 szczepień pierwszą dawką.
 • Premia za Szczepienia OSP: 20 lub 40 zł (w zależności od wieku zaszczepionej osoby) dla OSP za pomoc w zaszczepieniu każdej kolejnej osoby.
 • Konkurs OSP na Medal #SzczepimySię: ogólnopolski konkurs na 300 najlepszych jednostek OSP według liczby zrealizowanych szczepień.

Szczepimy się z OSP

W ramach Programu #SzczepimySię z OSP, Jednostka OSP pomaga w wykonywaniu szczepienia, jeżeli realizuje minimum 1 z poniższych 3 działań:

 • organizuje i przeprowadza transport personelu medycznego wykonującego szczepienie do miejsca zamieszkania pacjenta,
 • organizuje i przeprowadza transport pacjenta do punktu szczepień lub innego miejsca wykonywania szczepienia,
 • organizuje i prowadzi Tymczasowy Punkt Szczepień.

1. Premia na start

W ramach Premii na Start, jednostka OSP może otrzymać 3 tys. zł. Warunkiem jest udzielenie wsparcia w zaszczepieniu minimum 50 osób pierwszą dawką.

Premia na start

Uwaga! Po zaszczepieniu 50 osób pierwszą dawką jednostka OSP będzie miała 14 dni na podpisanie umowy z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. W umowie znajdą się szczegółowe warunki i terminy przekazywania środków w ramach Programu #SzczepimySię z OSP.


2. Premia za Szczepienia OSP

Premię za Szczepienia OSP mogą uzyskać wszystkie jednostki OSP uczestniczące w programie #SzczepimySię z OSP, przy pomocy których zostanie zaszczepionych minimum 50 osób pierwszą dawką.

Środki finansowe przysługują za każde zrealizowane szczepienie (zarówno pierwszą dawką, jak i drugą dawką), poza pierwszymi 50 szczepieniami pierwszą dawką - za które wypłacana jest Premia na Start.

Premia za szczepienie OSP

Wartość Premii za Szczepienia OSP zależy od wieku zaszczepionej osoby:

 • 40 zł za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku powyżej 60 roku życia,
 • 20 zł za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku poniżej 60 roku życia.

Uwaga! Premia za szczepienia przysługuje do wyczerpania puli środków w wysokości 40 mln zł.


3. Konkurs OSP na Medal #SzczepimySię

Najbardziej aktywne jednostki OSP biorące udział w programie #SzczepimySię mogą wygrać atrakcyjne nagrody finansowe - w całej Polsce zostanie wyłonionych nawet 300 laureatów.

Konkurs OSP na medal

Najważniejsze informacje o Konkursie

Sposób wyłonienia laureatów nastąpi według liczby punktów za osoby zaszczepione przy pomocy jednostek OSP w ramach programu #SzczepimySię z OSP.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

 • 2 punkty za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku powyżej 60 roku życia,
 • 1 punkt za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku poniżej 60 roku życia.

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaszczepienie minimum 50 osób pierwszą dawką oraz uzyskanie minimum 100 punktów przez jednostkę OSP.

Konkurs potrwa do 30 października 2021 r. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2021 r., po przygotowaniu ostatecznego rankingu jednostek OSP przez Centrum e-Zdrowia.

Nagrody:

 • 1 mln zł za 1. miejsce (minimalna liczba punktów: 1000);
 • po 250 tys. zł za 2. i 3. miejsce (minimalna liczba punktów: 500);
 • po 100 tys. zł za miejsca od 4. do 10. (minimalna liczba punktów: 500);
 • po  20 tys. zł za miejsca od 11. do 100. (minimalna liczba punktów: 100);
 • po 5 tys. zł za miejsca od 101. do 300. (minimalna liczba punktów: 100).

Jednostka OSP musi zdobyć minimalną wymaganą liczbę punktów, aby wygrać określoną nagrodę pieniężną za swoje miejsce w rankingu. W przeciwnym wypadku jednostka otrzymuje nagrodę za najwyższe możliwe miejsce, dla którego udało się osiągnąć minimalną liczbę punktów.

Publikacja rankingów jednostek OSP według liczby szczepień

Wkrótce zostaną opublikowane rankingi z najlepszymi  jednostkami OSP według liczby zdobytych punktów. Aktualizacja wyników będzie następowała co tydzień we współpracy z Centrum e-Zdrowia.

W celu wzięcia udziału w programie wspierania szczepień -  #SzczepimySię z OSP, jednostka OSP musi spełnić 2 niezbędne warunki formalne:

Warunek 1: podpisanie umowy z punktem szczepień / Mobilną Jednostką Szczepień

Jednostka OSP podpisuje umowę o współpracy z wybranym punktem szczepień lub Mobilną Jednostką Szczepień. Zostały przygotowane wzory 2 rodzajów umów, w zależności od zakresu współpracy (możliwe jest podpisanie obu):

 • Dowóz personelu medycznego do domu pacjenta i/lub dowóz pacjentów do punktu szczepień.
 • Współpraca nad utworzeniem i prowadzeniem Tymczasowego Punktu Szczepień.

Warunek 2: zgłoszenie podpisanej umowy

Jednostka OSP musi zgłosić podpisanie umowy do właściwej terytorialnie komendy powiatowej / miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do 5 dni roboczych od dnia jej podpisania. Umowa może być podpisana z więcej niż jednym punktem szczepień lub Mobilną Jednostką Szczepień.

Raportowanie liczby wykonanych szczepień

Liczba osób zaszczepionych przy pomocy jednostki OSP obliczana jest przez Centrum e-Zdrowia na podstawie wystawionych e-kart szczepień.

Personel medyczny wykonujący szczepienia we współpracy z OSP powinien umieścić w e-karcie szczepień pacjenta numer SWD jednostki OSP w polu “Informacje dodatkowe”. Na tej podstawie Centrum e-Zdrowia obliczy liczbę osób zaszczepionych przy pomocy jednostki OSP.

Program został opracowany dzięki współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia.

1. Wytyczne i Regulamin

Materiały:
Zasady Programu #SzczepimySię z OSP
SzczepimySie​_OSP​_wytyczne.pdf 0.66MB
Regulamin Programu #SzczepimySię z OSP
Regulamin​_SzczepimySięzOSP.pdf 0.51MB

2. Załączniki do Regulaminu
Materiały:
 
Zał. 1: Wzór umowy z punktem szczepień (transport pacjentów i personelu)
Zał1​_Umowa​_wzór​_OSP​_PSz​_transport.docx 0.04MB
Zał. 2: Wzór umowy z punktem szczepień (Tymczasowy Punkt Szczepień)
Zał2​_Umowa​_wzór​_OSP​_PSz​_TPSz.docx 0.04MB
Zał. 3: Wzór umowy z MJS (transport pacjentów i personelu)
Zał3​_Umowa​_wzór​_OSP​_MJS​_transport.docx 0.04MB
Zał. 4: Wzór umowy z MJS (Tymczasowy Punkt Szczepień)
Zał4​_Umowa​_wzór​_OSP​_MJS​_TPSz.docx 0.04MB
Zał. 5: Plenerowe punkty szczepień
Zał5​_Plenerowe​_Punkty​_Szczepień.pdf 0.27MB
Zał. 6: Minimalne wymogi dla punktów szczepień
Zał6​_Minimalne​_wymogi​_dla​_punktów​_szczepień​_usytuowanych​_poza​_podmiotami​_leczniczymi.pdf 0.19MB
Zał. 7: Formularz zgłoszeniowy
Zał7​_Formularz​_zgłoszeniowy​_TPSz.pdf 0.37MB
Zał. 8: Adresy mailowe (oddziały wojewódzkie NFZ)
Zał8​_Adresy​_mailowe​_oddziałów​_wojewódzkich​_NFZ.pdf 0.40MB

3. Materiały do oznaczenia Tymczasowego Punktu Szczepień
 
Materiały:
Napis "Punkt Szczepień"
1​_Napis​_Punkt​_Szczepien.pdf 21.63MB
Godziny pracy punktu szczepień
Godziny​_pracy​_punktu​_szczepien.pdf 24.21MB
Strzałka punkt szczepień - prosto
Strzałka​_punkt​_szczepień​_prosto.pdf 26.80MB
Strzałka punkt szczepień - w lewo
Strzałka​_punkt​_szczepień​_w​_lewo.pdf 28.08MB
Strzałka punkt szczepień - w prawo
Strzałka​_punkt​_szczepien​_w​_prawo.pdf 28.02MB
Strzałka punkt szczepień - prosto-prawo
Strzałka​_punkt​_szczepień​_prosto​_prawo.pdf 29.30MB
Strzałka punkt szczepień - prosto-lewo
Strzałka​_punkt​_szczepień​_prosto​_lewo.pdf 29.29MB

Materiały pochodzą ze strony: www.gov.pl