Przełączenie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego

CPROd 1 czerwca 2021 roku od godziny 10:00 na terenie powiatu przasnyskiego numer alarmowy 998 został przełączony do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które obsługuje numer alarmowy 112. Numer alarmowy  998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Zaletą tego rozwiązania będzie możliwość powiadomienia o zdarzeniu wszystkich służb jednocześnie.

Przełączenie numeru alarmowego 998 na terenie powiatu przasnyskiego jest jednym z etapów przejścia strażackiego numeru do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Warszawie i Radomiu, który już trwa od 20 maja na terenie województwa mazowieckiego. Całe województwo mazowieckie zakończy proces przełączenia w dniu 7 czerwca.

Podstawowymi zaletami koncentracji numerów alarmowych jest:

  • szybsze powiadamianie służb ratowniczych,
  • eliminowanie / filtrowanie wywołań niezasadnych,
  • zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu,
  • obsługa zgłoszeń alarmowych od obcokrajowców,
  • obsługa zgłoszeń typu eCall oraz SMS,
  • możliwość ciągłego podtrzymywania rozmowy ze zgłaszającym z jednoczesnym aktualizowaniem informacji w formatce przesłanej do odpowiednich służb

   Jak działa 112?

  • Numer alarmowy 112, to system powiadamiania ratunkowego, funkcjonujący na terenie kraju, który składa się z 17 centrów powiadamiania ratunkowego – po jednym w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu
  • Zgłoszenia z numerów alarmowych 112 ,997, 998 trafiają do operatorów numerów alarmowych zatrudnionych w centrach powiadamiania ratunkowego. Operatorzy przekazują drogą elektroniczną, wszystkie zebrane o zdarzeniu informacje do odpowiednich dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej i Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek.

  Aplikacja mobilna Alarm112

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.
  • Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Opracował: Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego w Przasnyszu- kpt. Piotr Kuligowski