Ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Zielonej

kp psp p sz 9W dniu 23 września w Szkole Podstawowej im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Zielonej gm. Krasne odbyły się ćwiczenia na obiekcie wraz z praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji uczniów i personelu. Dyrektor Szkoły po zauważeniu pożaru kotłowni, który przeniósł się na pierwszą kondygnację natychmiast podjął decyzję o ewakuacji i powiadomił odpowiednie służby. Powiatowe Stanowisko Kierowania w Przasnyszu zadysponowało na miejsce 4 zastępy straży pożarnej w tym: Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Przasnyszu, OSP Zielona, OSP Krasne oraz OSP Wężewo.

Po przyjeździe jednostek straży pożarnej i wykonaniu rozpoznania przystąpiono do akcji gaśniczej. Kierujący Działaniem Ratowniczym otrzymał informację, że budynku nie opuściła jedna osoba. Strażacy mieli za zadanie odnalezienie poszkodowanej osoby, udzielenie jej niezbędnej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszenie pożaru.

Ćwiczenia były doskonałą okazją sprawdzenia warunków ewakuacji dzieci i personelu. Strażacy natomiast mieli możliwość zapoznania się z obiektem, sprawdzili możliwość poboru wody z sieci hydrantowej oraz przećwiczyli swoje umiejętności i wiedzę nabytą podczas szkoleń i doskonalenia zawodowego.


Opracowanie: kpt. Piotr Kuligowski- Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu
Zdjęcia: st.kpt. Michał Wiśniewski.

Ćwiczenia w Szk...
Ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Zielonej
Ćwiczenia w Szk...
Ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Zielonej
Ćwiczenia w Szk...
Ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Zielonej
Ćwiczenia w Szk...
Ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Zielonej
Ćwiczenia w Szk...
Ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Zielonej
Ćwiczenia w Szk...
Ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Zielonej
Ćwiczenia w Szk...
Ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Zielonej
Ćwiczenia w Szk...
Ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Zielonej
Ćwiczenia w Szk...
Ćwiczenia w Szkole Podstawowej w Zielonej