Ćwiczenia na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach

kp psp p sz 16W dniu 15 lipca 2021 r. zgodnie z „planem ćwiczeń doskonalenia zawodowego na obiektach” odbyły się ćwiczenia pozoracyjne na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach przy ul. Młynarskiej.

Symulacja zakładała dwa epizody. Pierwszy polegał na ugaszeniu pożaru w miejscu składowania odpadów komunalnych, a drugi ewakuacje osoby, która zasłabła na dachu reaktora biologicznego.

Działania zastępów polegały na dokonaniu rozpoznania, ewakuacji osoby poszkodowanej, podaniu kilku prądów wody w celu ugaszenia pożaru oraz wykonaniu zaopatrzenie wodnego.

W ćwiczeniach brały udział jednostki z KP PSP Przasnysz, OSP Chorzele, OSP Zaręby, OSP Budki oraz OSP Rycice.

Celem ćwiczenia było:

  1. sprawdzenie dróg dojazdowych do obiektu,
  2. rozpoznanie dróg ewakuacyjnych w obiekcie,
  3. sprawdzenie możliwości rozstawienia sprzętu podczas działań,
  4. sprawdzenie możliwości poboru wody do celów gaśniczych
  5. sprawdzenie umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego

Ćwiczenia na te...
Ćwiczenia na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach
Ćwiczenia na te...
Ćwiczenia na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach
Ćwiczenia na te...
Ćwiczenia na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach
Ćwiczenia na te...
Ćwiczenia na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach
Ćwiczenia na te...
Ćwiczenia na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach