Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia

kp psp p sz 2W dniu 20 maja 2021 r. zgodnie z „planem ćwiczeń doskonalenia zawodowego na obiektach” odbyły się ćwiczenia pozoracyjne w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu przy ul. Odrodzenia 13.

Symulacja zakładała, że ok. godziny 8:30 w świetlicy szkolnej powstał pożar. Został on zauważony przez pracownika gospodarczego, który powiadomił dyrekcję oraz straż pożarną w Przasnyszu. Następnie podjął nieskuteczną próbę gaszenia, a ze względu na duże zadymienie zemdlał.

Działania strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Przasnysza polegały na wykonaniu rozpoznania wśród ewakuowanych osób, dokończyć ewakuację, odnaleźć osobę poszkodowaną, wykonać rozwinięcie bojowe, odłączyć energię elektryczną w zagrożonej części budynku, ugasić pożar, wykonać oddymienie pomieszczeń i wykonać ponowne przeszukanie pomieszczeń objętych działaniem ratowniczym.

Celem ćwiczenia było:

  1. sprawdzenie dróg dojazdowych do obiektu,
  2. rozpoznanie dróg ewakuacyjnych w obiekcie,
  3. sprawdzenie możliwości rozstawienia sprzętu podczas działań,
  4. sprawdzenie możliwości poboru wody do celów gaśniczych,
  5. współpraca z pracownikami i nauczycielami szkoły.

Opracował: Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Przasnyszu st. kpt. mgr inż. Michał Wiśniewski

Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia
Pożar w Zespole...
Pożar w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu - ćwiczenia