Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

kp psp p sz 1W dniu 26 listopada 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu zakończyło się Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu przasnyskiego.

Szkolenie obejmowało 136 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych  oraz dodatkowo dla wszystkich druhów przeprowadzono szkolenie doskonalące  z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Tematyka całego bloku szkoleniowego  dotyczyła m.in.: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi, gaszenia pożarów wewnętrznych i zewnętrznych, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawiania drabin, prowadzenia korespondencji radiowej. Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania złożonych czynności w ramach zastępu.

Dzięki pomocy ze strony Firmy Pana Adama Karolaka oraz Autodienst - Warsztat Samochodowy Galewski Jerzy, którzy dostarczyli wraki pojazdów udało się przeprowadzić szkolenie z zakresu działań ratownictwa technicznego.

Ponadto, strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej w Komendzie Miejskiej PSP w Ostrołęce, przygotowujące oraz sprawdzające umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony układu oddechowego w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych.

Egzamin kończący szkolenie, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej zdało 39 druhów, w tym 9 kobiet.  

Wszystkim nowo upieczonym strażakom życzymy wszystkiego najlepszego oraz tylu powrotów co wyjazdów do akcji.


Opracowanie: kpt. Piotr Kuligowski
Zdjęcia:kpt. Piotr Kuligowski, kpt. Karol Jonczyński, st.str. Cezary Olkowski.

Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.