Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP

Szkolenie Podstawowe OSPKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu organizuje  w terminie od 10 września do 29 października 2022 r. „ Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”. Szkolenie prowadzone będzie w systemie weekendowych zjazdów na bazie Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu.

Na realizacje szkolenia przewidziano 133 godzin zajęć dydaktycznych w tym:
  • Zajęcia dydaktyczne- 128 godzin dydaktycznych,
  • Egzamin- 5 godzin dydaktycznych.
  • Część tematów może być prowadzona poprzez platformę e-learingową.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • Wypełnione skierowanie wg. Wzoru określonego w „ Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” (druk skierowania w załączeniu oraz na stronie internetowej www.gov.pl/web/kppsp-przasnysz i www.archiwum.straz-przasnysz.pl),
  • Wiek – ukończone 18 lat i nieprzekroczone 65 lat.

Organizacja szkolenia:

  • Skreślenie kursanta z listy szkolenia następuje z dniem, gdy absencja na zajęciach od początku trwania szkolenia przekroczy 30% jednostek lekcyjnych (nie więcej niż 20% absencji na zajęciach praktycznych), przewidzianych w programie szkolenia.
  • W przypadku niezaliczenia ćwiczenia w komorze dymowej kursant zostaje skreślony z listy szkolenia.

Zasady BHP podczas szkolenia:

  • Na zajęciach teoretycznych obowiązuje kompletne umundurowanie koszarowe,
  • Na ćwiczeniach oraz zajęciach praktycznych kompletne umundurowanie bojowe,
  • Właściwy stan psychofizyczny.

Niespełnienie powyższych wymagań skutkować będzie skreśleniem zgłoszonego kursanta z listy szkolenia.

Ponadto informujemy, że kursanci powinni posiadać: dokument tożsamości, zeszyt do notatek, przybory do pisania.

Zajęcia będą realizowane przy zachowaniu reżimu sanitarnego, z zastosowaniem ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i związanych z tym ograniczeń, w tym przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń.

Prawidłowo wypełnione skierowania należy dostarczyć do KP PSP w Przasnyszu do dnia 30 sierpnia 2022 r. osobiście, pocztą lub wysyłając na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie pytania oraz uzgodnienia dotyczące szkolenia proszę kierować do Specjalisty Wydziału  Operacyjno- Szkoleniowego kpt. Karol Jonczyński tel. 29 752 65 34.


Do pobrania:
Karta skierowania - kurs podstawowy OSP