Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP

kp psp p sz 148 grudnia  bieżącego roku zakończyło się organizowane przez KP PSP w Przasnyszu szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

W szkoleniach uczestniczyło łącznią 37  druhów OSP z terenu powiatu przasnyskiego z czego 36 zaliczyło  egzamin praktyczny i teoretyczny z wynikiem pozytywnym.

Szkolenie odbyło się w systemie dwóch weekendowych zjazdów zgodnie z „Programem szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP ” zatwierdzonego  w 2015 r.

Serdecznie gratulujemy strażakom nabycia kolejnych kwalifikacji podnoszących ich umiejętności w wykonywaniu działań ratowniczo - gaśniczych.

Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP
Zakończenie szk...
Zakończenie szkolenia kierowców-konserwatorów OSP