Nabór na szkolenie ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

ksiazka strazacka miniKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu informuje, że w terminie 16-17 listopada oraz 23-24 listopada w siedzibie naszej Komendy odbędzie się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szkolenie odbędzie się w systemie dwóch weekendowych zjazdów zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym zgodnie z „Programem szkolenia ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych” zatwierdzonym w 2006 r.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

  • Ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat,
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • Skierowanie na szkolenie od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminny,
  • Ukończenie szkolenia strażaków ratowników OSP cześć II lub spełnienie wymagań równorzędnych ( kurs jednolity przed 2015 r.)
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe ( dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.   

Powyższe szkolenie stanowi uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji  nabytych  podczas szkolenia podstawowego rozszerzone o zagadnienia z ratownictwa technicznego z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy. Skierowane jest wyłącznie do strażaków ratowników, którzy ukończyli szkolenia podstawowe przed 2015 r. i po odbyciu szkolenia technicznego mają możliwość przystąpienia do kursu ( Dowódców OSP).  

W związku z powyższym należy dostarczyć  do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu tylko i wyłącznie prawidłowo wypełnione skierowanie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego pisma do dnia 12 listopada 2019 r.

KP PSP w Przasnyszu zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu w przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości kandydatów.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się na stronie internetowej www.straz-przasnysz.pl w zakładce POBIERZ/Szkolenie OSP/Karta skierowania - szkolenie techniczne OSP lub pobierz: