kp psp p sz 1Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu informuje, że w okresie od 15 sierpnia do 15 września przeprowadziła szereg szkoleń dot. „występowania przypadków pożarów pojazdów ratowniczo-gaśniczych podczas działań związanych z pożarami ściernisk”.

Powyższe szkolenie było skierowane do funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz druhów OSP z terenu powiatu przasnyskiego. W dziewięciu szkoleniach wzięło udział w sumie 113 strażaków zawodowych oraz tych wcielonych do Ochotniczych Straży Pożarnych. Na spotkaniach poruszone zostały kwestie związane z:

  • bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym bezpieczeństwo ratowników oraz właściwe posługiwanie się pojazdami pożarniczymi w kontekście przyjętego zamiaru taktycznego,
  • prawidłowym ustawieniem samochodów pożarniczych oraz zabezpieczenie terenu akcji.

Ponadto zgodnie z obowiązującą nową instrukcją w sprawie organizacji łączności radiowej zostało przeprowadzone szkolenie dla osób upoważnionych do pracy w sieciach radiowych Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenie z zak...
Szkolenie z zakresu zabezpieczenia terenu akcji oraz organizacji łączności w Państwowej Straży Pożarnej
Szkolenie z zak...
Szkolenie z zakresu zabezpieczenia terenu akcji oraz organizacji łączności w Państwowej Straży Pożarnej
Szkolenie z zak...
Szkolenie z zakresu zabezpieczenia terenu akcji oraz organizacji łączności w Państwowej Straży Pożarnej