WYDARZENIA


Powierzenie obowiązków Z-cy Komendanta PSP i D-cy JRG PSP w Przasnyszu.

Kierownictwo

W dniu 01.12.2017r. Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie st. bryg. mgr inż. Bogdan Łasica powierzył pełnienie obowiązków Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu - mł.bryg. mgr inż. Jarosławowi Andruszkiewiczowi

W dniu 01.12.2017r. Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu st. bryg. mgr inż. Waldemar Białczak powierzył pełnienie obowiązków Dowódcy JRG PSP w Przasnyszu - mł.bryg. mgr inż. Januszowi Kalinowskiemu.

Awans Komendanta na wyższy stopień służbowy

4a

 

W dniu 23 listopada 2017r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas uroczystości wyróżniającym się funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego wręczono awanse na wyższe stopnie. Awans na wyższy stopień służbowy starszego brygadiera otrzymał bryg.mgr inż. Waldemar Białczak Komendant Powiatowy Państwowej   Straży Pożarnej w Przasnyszu.

 


Uroczyste podniesienie flagi Państwowej w KP PSP Przasnysz

gwneW dniu Narodowego Święta Niepodległości na placu przed Komendą o godzinie 8:00 podczas zmiany służby odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy przy asyście dwóch zmian służbowych. Ceremonii przewodził Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu st. bryg. mgr inż. Waldemar Białczak.

 


 
1
 29 wrzesień 2017

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski osobiście wręczyli akt powołania na Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołanemu przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 29 września 2017 roku bryg. Waldemarowi Białczakowi na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu.