Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu

kp psp p sz6 października 2023 r. na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu odbył się uroczysty apel z okazji przekazania nowych samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu oraz z Komendy Powiatowej używanych pojazdów do dalszego pełnienia służby w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Chorzelach i Pawłowie Kościelnym.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Panu Maciejowi Wąsikowi – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał się z pocztami sztandarowymi. Następnie podniesiono flagę państwową i odegrano Mazurek Dąbrowskiego Hymn Polski.

Po oficjalnym rozpoczęciu głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu st.bryg. Waldemar Białczak, który przywitał zaproszonych gości i podziękował wszystkim zaangażowanym w pozyskanie nowych samochodów.

Przekazane pojazdy do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej to średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Rt 2/16 Renault MDB3 D. Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 2000 L oraz autopompę GODIVA o wydajności 1600 litrów/min. Samochód zabudowany przez firmę Szczęśniak. Pojazd specjalny zakupiony w ramach programu - „Infrastruktura i środowisko 2014-2020 usprawnienie ratownictwa i systemu na drogach etap V”. Koszt pojazdu wraz z pełnym wyposażeniem to prawie 1,6 mln zł. Dotacja pochodziła w całości z budżetu państwa i funduszy unijnych.

Lekki samochód rozpoznawczo- ratowniczy Toyota Hilux, który został sfinansowany ze środków powiatu przasnyskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Ubezpieczeń będącego w dyspozycji Komendanta Głównego PSP. Koszt pojazdu to 270 tyś zł.

Pojazdy te zastąpią obecnie użytkowane w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej GBA 2,5/25 na podwoziu Renault Midlum, przekazane do Jednostki OSP Pawłowo Kościelne oraz SLRr na podwoziu Nissan Navara przekazane do Jednostki OSP Chorzele.

Po prezentacji i poświęceniu samochodów przez ks. Dziekana Jacka Daszkowskiego głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali nowych wozów, podziękowali strażakom za ich wkład i ciężką pracę w utrzymanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu przasnyskiego oraz życzyli dalszych sukcesów.

W trakcie uroczystości wręczono także odznaki „Świętego Floriana” nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi dla społeczności lokalnej następującym druhom:

  • dh. Grażynie Wróblewskiej,
  • dh. Bogdanowi Rzepczyńskiemu,
  • dh. Włodzimierzowi Stolarczykowi,
  • dh. Wojciechowi Brzezińskiemu,
  • dh. Krzysztofowi Kolwiczowi.

Uroczystość swą obecnością zaszczycili m.in. : Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Piotrowski, Doradca Komendanta Głównego PSP Pan Jacek Sokołowski, Starosta przasnyski Pan Krzysztof Bieńkowski, W-ce starosta Pan Paweł Mostowy, Wójt Gminy Przasnysz Pani Grażyna Wróblewska, Wój Gminy Czernice Borowe Pan Wojciech Brzezińki, Komendant Powiatowy Policji w Przasnysz insp. Tomasz Łysiak, Dowódca 2 ORel w Przasnysz płk. Bogusław Postek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przasnysz Pan Stanisław Czarzasty, ks. Dziekana Jacek Daszkowski, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Przasnyszu Pan Zbigniew Makowski, Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Chorzele, dh. Bogda Rzepczyński- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, dh. Włodzimierz Stolarczyk W-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Prezes OSP Pawłowo Kościelne dh. Nina Pepłowska, Prezes OSP Chorzele dh. Krzysztof Kolwicz oraz druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Chorzel i Pawłowa Kościelnego.


Opracował: Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu kpt. Piotr Kuligowski.
Zdjęcia: asp. Rafał Sekuna.
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych w KP PSP w Przasnyszu