Uroczyste wręczenie promesy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP Przasnysz

kp psp p sz 1Dnia 6 września 2023 roku w budynku OSP Wyszogród odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Starostwami Powiatowymi z Płońska i z Przasnysza.

Promesy zostały przekazane na realizację zadań w formie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń, aktywowania i doposażenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz termomodernizację strażnic OSP i instalowanie w nich odnawialnych źródeł energii, a także na wykonanie instalacji fotowoltaicznych w Komendach Powiatowych PSP w Przasnyszu i w Płońsku.

Starosta Przasnyski Pan Krzysztof Bieńkowski wraz z Wicestarostą Panem Pawłem Mostowym i Skarbniczką Powiatu Panią Beatą Czaplicką odebrali uroczyście promesę na 50 tyś. zł. jako dotację WFOŚiGW w Warszawie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. Pozostałe środki na realizację tego zadania będą pochodzić z budżetu Powiatu Przasnyskiego.

W uroczystości podpisania i wręczenia umów wzięli udział:

 • Maciej Wąsik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,  
 • Krzysztof Bieńkowski – V-ce Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Mazowieckiego, Starosta Przasnyski,
 • Marek Ryszka - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • Jacek Sokołowski - Radca Komendanta Głównego PSP,
 • Paweł Mostowy – V-ce Starosta Przasnyski,
 • Beata Czaplicka – Skarbnik Powiatu Przasnyskiego,
 • st. bryg. Waldemar Białczak - Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu,
 • st. bryg. Adam Dobrosielski - Komendant Miejski PSP w Płocku,
 • st. bryg. Jacek Starczewski - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku,
 • st. bryg. Artur Czachowski- Komendant Powiatowy PSP w Płońsku,
 • Przedstawiciele Samorządów,
 • Prezesi i Naczelnicy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Opracowanie: asp. Rafał Sekuna.
Zdjęcia: Gmina i Miasto Wyszogród.

Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręczenie promesy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP Przasnysz
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręczenie promesy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP Przasnysz
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręczenie promesy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP Przasnysz
Uroczyste wręcz...
Uroczyste wręczenie promesy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w KP PSP Przasnysz