Uroczyste ślubowanie strażaka i powitanie nowego pracownika korpusu służby cywilnej

kp psp p sz 1Dnia 1 września 2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu odbyło się uroczyste ślubowanie str. Szymona Wątkowskiego.

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu st.bryg. Waldemar Białczak.

Uroczystość z udziałem kadry Komendy oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przasnyszu poprowadził Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu bryg. Jarosław Andruszkiewicz.

Słowem wstępu Komendant Powiatowy nawiązał do roty ślubowania, podkreślając znaczenie tej chwili w życiu zawodowym każdego strażaka. Zaznaczył także, że funkcjonariusz reprezentuje tą formację nie tylko w czasie służby, ale także poza nią. Podkreślił, że służba w Straży Pożarnej nie jest łatwa i wymaga oddania oraz wielkiego serca do pracy. Życzył nowo przyjętemu funkcjonariuszowi samych sukcesów i ukończenia kursu podstawowego z jak najlepszymi wynikami.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

Po wypowiedzeniu słów roty str. Szymon Wątkowski podpisała formularz aktu ślubowania, który przyjął i podpisał Komendant Powiatowy.

Podczas tej uroczystości Komendant  Powiatowy przywitał także nowego pracownika Korpusu Służby Cywilnej , Panią Martynę Grabowską, która z dniem 1 wrześnie 2023 r. rozpoczęła pracę na stanowisku Starszego Specjalisty w Sekcji Kadrowo-Organizacyjnej KP PSP w Przasnyszu


Opracowanie: kpt. Piotr Kuligowski.
Zdjęcia: asp. Rafał Sekuna.
 
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka i powitanie nowego pracownika korpusu służby cywilnej
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka i powitanie nowego pracownika korpusu służby cywilnej
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka i powitanie nowego pracownika korpusu służby cywilnej
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka i powitanie nowego pracownika korpusu służby cywilnej
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka i powitanie nowego pracownika korpusu służby cywilnej
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka i powitanie nowego pracownika korpusu służby cywilnej
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka i powitanie nowego pracownika korpusu służby cywilnej
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka i powitanie nowego pracownika korpusu służby cywilnej
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka i powitanie nowego pracownika korpusu służby cywilnej
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka i powitanie nowego pracownika korpusu służby cywilnej
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka i powitanie nowego pracownika korpusu służby cywilnej