Bezpieczne wakacje – obozy harcerskie na terenie powiatu przasnyskiego

kp psp p sz 1Na przełomie czerwca i lipca strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu przeprowadzili działania kontrolno-rozpoznawcze odwiedzając cztery obozy harcerskie. Miejscami ich wizyt były obozy w Kwiatkowie, Nowej Wsi Zarębskiej oraz Bugzach Płoskich.

Podczas kontroli strażacy oceniali poziom bezpieczeństwa w obozach, skupiając się na dostępnych drogach ewakuacyjnych, podręcznym sprzęcie gaśniczym oraz ogólnym stanem obiektów obozowych. W każdym obozie przeprowadzono próbne ewakuacje, które pozwoliły na sprawdzenie gotowości zarówno organizatorów, jak i uczestników.

Ponadto, strażacy przypomnieli uczestnikom:

  1. Zasady bezpiecznego wypoczynku w lesie, ze szczególnym uwzględnieniem ognisk i palenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
  2. Jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, zwłaszcza podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
  3. Jak właściwie ostrzegać innych użytkowników obozu oraz turystów w razie zagrożenia.
  4. Zasady alarmowania i kontaktowania się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.
    Opracowanie i zdjęcia: kpt. Karol Jonczyński.

Bezpieczne waka...
Bezpieczne wakacje – obozy harcerskie na terenie powiatu przasnyskiego
Bezpieczne waka...
Bezpieczne wakacje – obozy harcerskie na terenie powiatu przasnyskiego
Bezpieczne waka...
Bezpieczne wakacje – obozy harcerskie na terenie powiatu przasnyskiego
Bezpieczne waka...
Bezpieczne wakacje – obozy harcerskie na terenie powiatu przasnyskiego
Bezpieczne waka...
Bezpieczne wakacje – obozy harcerskie na terenie powiatu przasnyskiego
Bezpieczne waka...
Bezpieczne wakacje – obozy harcerskie na terenie powiatu przasnyskiego
Bezpieczne waka...
Bezpieczne wakacje – obozy harcerskie na terenie powiatu przasnyskiego