Eliminacje powiatowe 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

kp psp p sz 131 marca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu przeprowadzono przasnyski finał eliminacji powiatowych 45. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom".

Turniej został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przasnyszu we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu i Nadleśnictwem Przasnysz.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W eliminacjach powiatowych wzięło udział 19 uczniów szkół podstawowych i średnich w trzech grupach wiekowych:

  • I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
  • II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
  • III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Eliminacje przeprowadzali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu wraz z członkami komisji Panią  dh. Teresą Piotrak oraz specjalistą Nadleśnictwa Przasnysz Panią Ewą Bartoszewską. W pierwszej części turnieju młodzież odpowiadała na pytania testowe o zróżnicowanym poziomie trudności. Kolejnym etapem był egzamin ustny. Z każdej grupy wiekowej wyłoniono 3 zwycięzców. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki i dyplomy. W eliminacjach wojewódzkich wystartują laureaci pierwszych trzech miejsc szczebla powiatowego.

Dzięki pomocy sponsorów: Nadleśnictwa Przasnysz oraz Limes Bank Spółdzielczy w Chorzelach konkurs był obfity w nagrody, które z rąk Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu bryg. Jarosława Andruszkiewicza oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przasnyszu dh. Bogdana Rzepczyńskiego odebrali wszyscy uczestnicy.


Opracowanie i zdjęcia: Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu kpt. Piotr Kuligowski.

Eliminacje powi...
Eliminacje powiatowe 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Eliminacje powi...
Eliminacje powiatowe 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Eliminacje powi...
Eliminacje powiatowe 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Eliminacje powi...
Eliminacje powiatowe 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Eliminacje powi...
Eliminacje powiatowe 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Eliminacje powi...
Eliminacje powiatowe 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Eliminacje powi...
Eliminacje powiatowe 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Eliminacje powi...
Eliminacje powiatowe 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”