Uroczyste ślubowanie strażaka

kp psp p sz 1W dniu 1 lutego 2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu  odbyło się uroczyste ślubowanie str. Diany Anny Ćwiek.

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu st.bryg. Waldemar Białczak.

Uroczystość z udziałem kadry Komendy oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przasnyszu poprowadził Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu bryg. Jarosław Andruszkiewicz.

Słowem wstępu Komendant Powiatowy nawiązał do roty ślubowania, podkreślając znaczenie tej chwili w życiu zawodowym każdego strażaka. Zaznaczył także, że funkcjonariusz reprezentuje tą formację nie tylko w czasie służby, ale także poza nią. Podkreślił, że służba w Straży Pożarnej nie jest łatwa i wymaga oddania oraz wielkiego serca do pracy.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

Po wypowiedzeniu słów roty str. Anna Ćwiek podpisała formularz aktu ślubowania, który przyjął i podpisał Komendant Powiatowy.

Na zakończenie st.bryg.Waldemar Białczak pogratulował funkcjonariuszce i życzył wszystkiego najlepszego w rozpoczynającej się karierze zawodowej.


Opracowanie i zdjęcia: kpt. Piotr Kuligowski.

Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka