Dotacje z WFOŚiGW dla jednostek OSP z powiatu przasnyskiego

wfoigw 2Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu przasnyskiego otrzymają dotacje z WFOŚiGW na zakup nowego sprzętu i wyposażenia, wsparcie młodzieżowy drużyn pożarniczych oraz termomodernizację budynków OSP i instalację paneli fotowoltaicznych. Wnioski złożone do Funduszu przez jednostki OSP były opiniowane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Nowosielskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekaże łącznie ponad 679 tyś zł w formie dotacji jednostkom OSP z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego i przasnyskiego.

3 października 2022 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Mławie zostały podpisane umowy z przedstawicielami jednostek OSP, a prezesem zarządu WFOŚiGW w Warszawie.


Łącznie 432 651, zł w formie dotacji trafi do 22 jednostek OSP na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Wsparcie z naszego powiatu otrzyma 11 jednostek OSP:

 • OSP Bogate,
 • OSP Chmieleń Wielki,
 • OSP KSRG Chorzele,
 • OSP KSRG Krzynowłoga Mała,
 • OSP Łanięta,
 • OSP Pawłowo Kościelne,
 • OSP Romany-Sebory,
 • OSP Węgra,
 • OSP Wężewo,
 • OSP KSRG Zaręby,
 • OSP Zielona.

Sześć jednostek OSP otrzyma łącznie ponad 177 tyś. zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizację budynków.

Nowoczesne rozwiązania będą wdrażały 2 Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu przasnyskiego:

 • OSP Stara Krępa
 • OSP Zawadki.

Dodatkowo Fundusz przekaże łącznie 69 450 zł na aktywowanie i doposażenie pięciu, młodzieżowych drużyn pożarniczych z sąsiednich powiatów.

Przy podpisaniu umów w spotkaniu wzięli udział:

 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik,
 • Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie – Marek Ryszka,
 • Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydziału zamiejscowego w Ciechanowie Pani Justyna Jakubiak,
 • Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Cybul,
 • Dyrektor Biura Poselskiego Wiceministra Macieja Wąsika Pan Stefan Pawłowski,
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie bryg. Mirosław Wójcik,
 • Starosta Mławski Pan Jerzy Ryszard Rakowski,
 • Członek Zarządu Powiatu Mławskiego Pani Jolanta Karpińska.
 • Lokalne władze samorządowe.
 • Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wspieranie jednostek OSP z Mazowsza stało się jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Opracowanie: asp. Sekuna Rafał na podstawie informacji prasowej WFOŚiGW w Warszawie.
Zdjęcia: WFOŚiGW, OSP Bogate, OSP KSRG Chorzele, OSP Romany Sebory, OSP Węgra, OSP Wężewo, OSP Zawadki.

Dotacje z WFOŚi...
Dotacje z WFOŚiGW dla jednostek OSP z powiatu przasnyskiego
Dotacje z WFOŚi...
Dotacje z WFOŚiGW dla jednostek OSP z powiatu przasnyskiego
Dotacje z WFOŚi...
Dotacje z WFOŚiGW dla jednostek OSP z powiatu przasnyskiego
Dotacje z WFOŚi...
Dotacje z WFOŚiGW dla jednostek OSP z powiatu przasnyskiego
Dotacje z WFOŚi...
Dotacje z WFOŚiGW dla jednostek OSP z powiatu przasnyskiego
Dotacje z WFOŚi...
Dotacje z WFOŚiGW dla jednostek OSP z powiatu przasnyskiego
Dotacje z WFOŚi...
Dotacje z WFOŚiGW dla jednostek OSP z powiatu przasnyskiego
Dotacje z WFOŚi...
Dotacje z WFOŚiGW dla jednostek OSP z powiatu przasnyskiego