Uroczyste przekazanie pojazdów dla OSP Jednorożec i OSP Mchowo

kp psp p sz 11W dniu 23 września 2022 r. odbyła się uroczystość związana z przekazaniem średniego i lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednorożcu oraz pojazdu specjalistycznego UTV dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w tym m.in. Z-ca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Tomasz Cybul, Radni do Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Konrad Wojnarowski i Pani Wiesława Krawczyk, Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski, Radny Powiatu Przasnyskiego Pan Zenon Szczepankowski, Wójt Gminy Jednorożec Krzysztof Iwulski, Sekretarz Gminy Przasnysz Bożena Rudzińska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu st. bryg. Waldemar Białczak, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego dh Bogdan Rzepczyński, Proboszcz Parafii pw. Św. Floriana w Jednorożcu ks. Wiesław Chmielewski, a także przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych, strażacy i licznie przybyli mieszkańcy miejscowości.

Podczas oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście, gratulowali jednostkom zakupu nowego sprzętu, oraz podkreślali profesjonalizm i ciągłą gotowość strażaków Ochotniczych Straży Pożarnej do niesienia pomocy potrzebującym.

Pojazdy pożarnicze zostały poświęcone przez ks. Wiesława Chmielewskiego, a następnie dokonano odczytania aktów przekazania sprzętu pożarniczego oraz wręczono kluczyki Prezesom OSP w Mchowie i Jednorożcu.


Opracował: Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu kpt. Piotr Kuligowski.
Zdjęcia: OSP Jednorożec, Gmina Jednorożec.

Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Jednorożec i OSP Mchowo
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Jednorożec i OSP Mchowo
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Jednorożec i OSP Mchowo
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Jednorożec i OSP Mchowo
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Jednorożec i OSP Mchowo
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Jednorożec i OSP Mchowo
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Jednorożec i OSP Mchowo
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Jednorożec i OSP Mchowo
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Jednorożec i OSP Mchowo
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Jednorożec i OSP Mchowo
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie sprzętu dla OSP Jednorożec i OSP Mchowo