Przekazanie promes na nowe wozy dla 13 jednostek OSP oraz samochodu pożarniczego dla OSP Bogate

1W dniu 4 marca 2022 roku w Jednorożcu (pow. przasnyski) odbyła się uroczystość z okazji wręczenia 13 promes na dofinansowanie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz przekazanie 3 samochodów specjalnych dla strażaków z Mazowsza.

Dla strażaków z powiatu przasnyskiego była to szczególnie ważna uroczystość, ponieważ promesa w kwocie 475 tyś. zł ze środków pochodzących z KRSG i MSWiA na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przypadła Jednostce OSP Jednorożec, natomiast Jednostka OSP Bogate wzbogaciła się o lekki samochód operacyjny. 

Zestawienie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2022 roku zostało zatwierdzone w dniu  19 stycznia 2022 roku przez Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Macieja Wąsika.

Zgodnie z ww. zestawieniem zostały przyznane promesy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z woj. mazowieckiego, część z nich w dniu 4 marca została wręczona jednostkom OSP:

 1. LUCIEŃ – powiat gostyniński – (GBA),
 2. PACYNA – powiat gostyniński – (GBA),
 3. DĄBEK – powiat mławski – (GBA),
 4. DZIERZGOWO – powiat mławski – (GBA),
 5. BABOSZEWO – powiat płoński – (GCBA),
 6. CZERWIŃSK – powiat płoński – (GLBA),
 7. KACZOROWY – powiat płoński – (GBA),
 8. NOWY DUNINÓW – powiat płocki – (GLBA),
 9. SIKÓRZ – powiat płocki – (GBA),
 10. PAWŁOWO – powiat ciechanowski – (GBA),
 11. OJRZEŃ – powiat ciechanowski – (GCBA),
 12. MŁODZIESZYN – powiat sochaczewski – (GCBA),
 13. JEDNOROŻEC – powiat przasnyski – (GBA).

W dalszej części uroczystego apelu przekazane zostały samochody pożarnicze dla:

 1. Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie – ciężki samochód kwatermistrzowski,
 2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogatem (powiat przasnyski) – lekki samochód operacyjny,
 3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie (powiat ciechanowski) – lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy.

Promesy oraz akty przekazania wręczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik w asyście Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Nowosielskiego.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście gratulowali nowych pojazdów oraz promes, a Prezes Związku OSP RP powiatu przasnyskiego dh. Bogdan Rzepczyński wspomniał o Ustawie o OSP i dodatku ratowniczym dla druhów OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i złożył serdeczne podziękowania na ręce Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Macieja Wąsika dla niego oraz kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej za trudno i zaangażowanie w powstanie tak ważnej ustawy dla druhów OSP.

Podczas uroczystości obecni byli m.in.: Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski,  Doradca Komendanta Głównego PSP Pan Jacek Sokołowski, Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu st. bryg. Waldemar Białczak, Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie bryg. Tomasz Gajewski, starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski, wójt gminy Jednorożec Krzysztof Iwulski, funkcjonariusze i pracownicy cywilni jednostek organizacyjnych PSP woj. mazowieckiego oraz druhowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Mazowsza.


Opracowanie: kpt. Piotr Kuligowski/ st. str. Katarzyna Urbanowska

Zdjęcia: st. str. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Przekazanie pro...
Przekazanie promes na nowe wozy dla 13 jednostek OSP oraz samochodu pożarniczego dla OSP Bogate
Przekazanie pro...
Przekazanie promes na nowe wozy dla 13 jednostek OSP oraz samochodu pożarniczego dla OSP Bogate
Przekazanie pro...
Przekazanie promes na nowe wozy dla 13 jednostek OSP oraz samochodu pożarniczego dla OSP Bogate
Przekazanie pro...
Przekazanie promes na nowe wozy dla 13 jednostek OSP oraz samochodu pożarniczego dla OSP Bogate