Jednostka OSP Leszno z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym

e przasnysz 1W dniu 22 grudnia 2021 r. podczas uroczystego apelu przed Jednostką Ratowniczo- Gaśniczą Nr 2  Komendy Miejskiej w Płocku, odbył się uroczysty apel z okazji wręczenia Decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu pięciu mazowieckich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przekazania i poświęcenia samochodów pożarniczych jednostkom PSP oraz OSP z terenu woj. mazowieckiego.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Maciejowi Wąsikowi. Następnie podniesiona została flaga państwowa oraz odegrano hymn narodowy.

W dalszej kolejności wręczono akty włączenia pięciu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu województwa mazowieckiego oraz przekazano 5 samochodów jednostkom Państwowej Straży Pożarnej i 12 samochodów Ochotniczym Strażom Pożarnym.

Spośród 12 samochodów przekazanych Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych jeden trafił do jednostki OSP Leszno z terenu gminy Przasnysz. Jest to średni samochód ratowniczo- gaśniczy o wartości około 800 tyś zł, który w znaczący sposób wzmocnił potencjał ratowniczy jednostki OSP.

Biorący udział w uroczystości ksiądz st. kpt. Jerzy Sieńkowski kapelan mazowieckich strażaków dokonał poświęcenia przekazanych samochodów, po czym nastąpiła prezentacja nowo otrzymanych pojazdów.

Ponadto pozostali goście zabierający głos w szczególności gratulowali strażakom pozyskania nowego sprzętu. Podziękowali za pracę, poświęcenie i zaangażowanie, podkreślając rangę jednostek ochrony przeciwpożarowej w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wiceminister Maciej Wąsik pogratulował jednostkom włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz otrzymania nowych samochodów.

W uroczystości udział wzięli:

- Pan Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

- Pan Marek Martynowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej,

- nadbryg. Jarosław Nowosielski - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

- Pani Agnieszka Sulkowska - Dyrektor Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego,

- Pan Marek Ryszka – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Pan Sławomir Januszewski - Przewodniczący Rady Gmin Słubice,

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu st.bryg. mgr inż. Waldemar Białczak  

- Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

- Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska

- Przedstawiciele władz samorządowych z terenu województwa mazowieckiego,

- ks. kan. st. kpt. Jerzy Sieńkowski – kapelan mazowieckich strażaków,

- ks. kan. Roman Bagiński – kapelan płockich strażaków.


Opracował: Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu kpt. Piotr Kuligowski. 

Zdjęcia: st. str. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie oraz eprzasnysz.pl.

Jednostka OSP L...
Jednostka OSP Leszno z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym
Jednostka OSP L...
Jednostka OSP Leszno z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym
Jednostka OSP L...
Jednostka OSP Leszno z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym
Jednostka OSP L...
Jednostka OSP Leszno z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym
Jednostka OSP L...
Jednostka OSP Leszno z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym
Jednostka OSP L...
Jednostka OSP Leszno z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym
Jednostka OSP L...
Jednostka OSP Leszno z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym