Wizytacja Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Jednostkach OSP z terenu powiatu przasnyskiego

kp psp p sz 1W dniu 25 listopada 2021 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki nadbryg. Jarosław Nowosielski wizytował jednostki OSP Jednorożec, Chorzele i Krzynowłoga Mała z terenu powiatu przasnyskiego.

Podczas spotkania z druhami z jednostek OSP Mazowiecki Komendant Wojewódzki przedstawił informacje o projekcie ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych wskazując, iż w jej znowelizowanej wersji uwzględniono uwagi i wnioski zgłaszane przez druhów, podczas organizowanych spotkań konsultacyjnych. Spotkanie było również okazją do zapoznania się z warunkami lokalowymi jednostek, stanem wyposażenia w sprzęt specjalistyczny oraz osobistą rozmową z druhami w celu poznania ich realnych potrzeb w czasie pełnienia tak zaszczytnej służby w jednostkach w OSP.

Kończąc spotkanie Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP przekazał Prezesom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych listy z życzeniami i podziękowaniami za służbę od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Macieja Wąsika. Jednocześnie życzył strażakom oraz ich rodzinom zdrowia, pomyślności w realizacji zamierzonych celów w życiu prywatnym i służbowym oraz podziękował za zaangażowanie i profesjonalizm podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Podczas wizytacji Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu towarzyszyli: Przedstawiciel Komendanta Głównego PSP - Jacek Sokołowski, Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki, Wójt Gminy Jednorożec Krzysztof Iwulski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu st.bryg Waldemar Białczak.


Opracowanie i zdjęcia: Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu kpt. Piotr Kuligowski.

Wizytacja Mazow...
Wizytacja Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Jednostkach OSP z terenu powiatu przasnyskiego
Wizytacja Mazow...
Wizytacja Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Jednostkach OSP z terenu powiatu przasnyskiego
Wizytacja Mazow...
Wizytacja Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Jednostkach OSP z terenu powiatu przasnyskiego
Wizytacja Mazow...
Wizytacja Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Jednostkach OSP z terenu powiatu przasnyskiego
Wizytacja Mazow...
Wizytacja Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Jednostkach OSP z terenu powiatu przasnyskiego
Wizytacja Mazow...
Wizytacja Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Jednostkach OSP z terenu powiatu przasnyskiego
Wizytacja Mazow...
Wizytacja Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Jednostkach OSP z terenu powiatu przasnyskiego
Wizytacja Mazow...
Wizytacja Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Jednostkach OSP z terenu powiatu przasnyskiego
Wizytacja Mazow...
Wizytacja Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego w Jednostkach OSP z terenu powiatu przasnyskiego