100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie

14 września 2021 roku w Wężewie gmina Krasne odbył się uroczysty apel z okazji 100 rocznicy powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie, połączony z wymianą sztandaru na nowy. Obchodom przyświecał cel uhonorowania przodków, założycieli jednostki oraz obecnych Druhów aktywnie działających w jej szeregach na co dzień.

Jubileusz rozpoczął się przemarszem pododdziałów i polową Mszą Św., którą sprawował kapelan mazowieckich strażaków ksiądz st.kpt. Jerzy Sieńkowski.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości dh Piotra Żbikowskiego członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Bogdanowi Rzepczyńskiemu.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej, Prezes OSP Wężewo przywitał zaproszonych gości. Następnie odczytano rys historyczny powstania i działalności jednostki. Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz kapelan. Nowy sztandar oprócz dat 1921-2021 został wzbogacony o herby: Jednostki i Gminy. Za zasługi jednostki OSP Wężewo, sztandar został udekorowany Złotym Znakiem Związku OSP RP. Po przekazaniu i prezentacji nowego sztandaru, zasłużony sztandar odprowadzono do izby pamięci.

Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Wężewie została uhonorowana Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz pamiątkowym medalem Pro Masovia.

Na ręce Prezesa OSP w Wężewie dh Roberta Grzeszczaka:

 • Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski przekazał elektryczną pompę zatapialną EVAK oraz obraz Katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana męczennika w Warszawie.
 • Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski przekazał kamerę termowizyjną.

W dalszej części odsłonięto tablicę pamiątkową mającą na celu uhonorowanie założycieli Jednostki oraz odznaczono działających w jej szeregach Druhów:


Najwyższym odznaczeniem jakim jest Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, odznaczony został,

 • najstarszy, 72-letni druh Benedykt Borucki (dowódca pocztu sztandarowego).

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniony został

 • druh Paweł Grzeszczak

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniony został

 • druh Krzysztof Wyszkowski oraz druh Sławomir Wronowski.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżnieni zostali:

 • druh Łukasz Błaszczak
 • druh Paweł Bojarski
 • druh Jacek Borucki
 • druh Jacek Czerwiński
 • druh Michał Gołota
 • druh Robert Grzeszczak
 • druh Bartosz Smosarski
 • druh Piotr Żbikowski

Odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali:

 • druh Jarosław Błaszczak
 • druhna Dorota Czerwińska
 • druhna Karolina Gołota
 • druhna Anna Grzeszczak
 • druhna Dominika Grzeszczak
 • druhna Małgorzata Grzeszczak
 • druh Paweł Piotrowski
 • druhna Marzena Żbikowska

Odznaką za długoletnią służbę odznaczono:

 • za 35-lat służby - druh Jacek Borucki oraz druh Sławomir Wronowski
 • za 30-lat służby - druh Robert Grzeszczak
 • za 25-lat służby - druh Michał Gołota, druh Paweł Grzeszczak, druh Krzysztof Wyszkowski
 • za 20-lat służby - druh Henryk Klimczak, druh Paweł Kozicki, druh Mariusz Kozicki, druh Piotr Zalewski
 • za 15-lat służby - druhna Magdalena Obojska, druh Łukasz Banaszek
 • za 10-lat służby - druh Jarosław Błaszczak, druh Łukasz Błaszczak, druh Paweł Bojarski, druh Jacek Czerwiński, druh Piotr Jaszczurowski, druh Bartosz Smosarski

Dyplomami uznania za wieloletnią służbę wyróżniono

 • druh Benedykt Borucki
 • druh Tadeusz Gołota
 • druh Leszek Grzeszczak
 • druh Zbigniew Jakubowski
 • druh Andrzej Traczyk
 • druh Zdzisław Traczyk
 • druh Wiesław Zarodkiewicz

Dyplomem Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej odznaczono:

 • Prezesa druha Roberta Grzeszczaka
 • Naczelnika druha Krzysztofa Wyszkowskiego
 • Skarbnika druha Michała Gołotę
 • Sekretarza druha Jacka Czerwińskiego
 • druhnę Dominikę Grzeszczak

Ważnym punktem uroczystości było również wręczenie podziękowań od druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie dla Sponsorów tego wydarzenia.

W obchodach rocznicowych wzięli udział między innymi: Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, Przedstawiciel Komendanta Głównego PSP Jacek Sokołowski, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Bogdan Rzepczyński, Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Wójt Gminy Krasne Michał Szczepański, Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, kapelan mazowieckich strażaków ks.st.kpt. Jerzy Sieńkowski, Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Krasnem ks. Krzysztof Kujawa, Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu st.bryg. Waldemar Białczak, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu bryg. Jarosław Andruszkiewicz, Komendant Powiatowy Policji w Przasnyszu insp. Tomasz Łysiak, były Komendant Powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim st. bryg. w st. spocz. Arkadiusz Gołębiewski, Radni Gminy Krasne, sponsorzy, mieszkańcy Wężewa, Prezesi ze Strażakami z Gminy Krasne.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Przasnysza.


Źródło pochodzenia zdjęć: OSP Wężewo i ePrzasnysz

100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie
100. rocznica p...
100. rocznica powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wężewie