Piknik ekologiczny „Wake up! Wspieraj środowisko”

kp psp p szW niedzielę 22 sierpnia br. strażacy z przasnyskiej Komendy brali udział w pikniku ekologicznym „Wake up! Wspieraj środowisko” organizowanym przez Federację Ruchu organizacji na rzecz Społecznej Aktywności ROSA.

Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców Przasnysza z zakresu ochrony powietrza oraz środowiska. Strażacy zaprezentowali stoisko informacyjne o tematyce tlenku węgla i zagrożeń z nim związanych, wyświetlane zostały spoty informacyjne, zainteresowani mogli również liczyć na pogadanki w tematyce bezpieczeństwa.

Dodatkowo strażacy instruowali zebranych jak udzielać pierwszej pomocy oraz prezentowali sprzęt specjalistyczny, który jest wykorzystywany podczas akcji ratowniczo-- gaśniczych.

Opracował: kpt. inż. poż. Karol Jonczyński


 

Piknik ekologic...
Piknik ekologiczny „Wake up! Wspieraj środowisko”
Piknik ekologic...
Piknik ekologiczny „Wake up! Wspieraj środowisko”
Piknik ekologic...
Piknik ekologiczny „Wake up! Wspieraj środowisko”
Piknik ekologic...
Piknik ekologiczny „Wake up! Wspieraj środowisko”
Piknik ekologic...
Piknik ekologiczny „Wake up! Wspieraj środowisko”
Piknik ekologic...
Piknik ekologiczny „Wake up! Wspieraj środowisko”