OSP Leszno otrzymała promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

kp psp p sz 113 maja 2021 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej Szydłowo w powiecie mławskim miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której wręczono promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz akty włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego.

Podczas uroczystości Pan Maciej Wąsik Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji  wręczył jednostkom OSP Lucień (powiat gostyniński), OSP Czyżew (powiat gostyniński), OSP Podkrajewo (powiat mławski) oraz OSP Kownaty (powiat płoński) akty włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Następnie miało miejsce wręczenie promes na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych województwa mazowieckiego między innymi jednostce OSP Leszno z terenu powiatu przasnyskiego.

Zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych finansowany jest ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji MSWiA oraz KSRG, a także funduszy pozyskanych z odpisów z firm ubezpieczeniowych. W projekt dofinansowania zakupu samochodów ratowniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych osobiście zaangażowali się Pan Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,  Pan Maciej Wąsik Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP oraz nadbryg. Jarosław Nowosielski Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP.

 1. OSP Piegłowo Wieś - średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
 2. OSP Leszno - średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
 3. OSP Chociszewo- lekki samochód ratowniczo-gaśniczy,
 4. OSP Zawidz - średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
 5. OSP Łysakowo - średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
 6. OSP Nowe Miasto - średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
 7. OSP Bartniki - średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
 8. OSP Unierzyż - średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
 9. OSP Opinogóra - średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
 10. OSP Konopki - średni samochód ratowniczo-gaśniczy,
 11. OSP Mała Wieś - lekki samochód ratowniczo-gaśniczy,
 12. OSP Giżyce - średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

W dalszej części spotkania miały miejsce konsultacje społeczne projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej z druhami ochotniczych straży pożarnych z udziałem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Macieja Wasika, Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Nowosielskiego.

Najważniejszym sensem ustawy o ochotniczej straży pożarnej jest uregulowanie statusu prawnego jednostek OSP a także przyznanie świadczeń dla ochotników m.in. dodatku emerytalnego, legitymacji służbowych, które będą dawały przywileje, m.in. uprawniały do zniżek.

Projekt ustawy o OSP konsultowany jest z druhami ochotniczych straży pożarnych i mieszkańcami. Druhowie wypowiadają się i konsultują to na poziomie gminy. Wszystkie wnioski i spostrzeżenia będą poddawane analizie i rozważane w celu ich wprowadzenia do projektu ustawy.

Celem nowych uregulowań prawnych jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podkreślenie roli OSP oraz poprawa statusu każdego członka OSP . 

Opracował: Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu - kpt. Piotr Kuligowski.

Promesy
Promesy
Promesy
Promesy
Promesy
Promesy
Promesy
Promesy