1460x616 KonkursKonkurs „BĄDŹMY BEZPIECZNI W WAKACJE”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jarosława Nowosielskiego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu województwa mazowieckiego. Konkurs pn. "BĄDŹMY BEZPIECZNI W WAKACJE" ma na celu popularyzację bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 16 sierpnia 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody!

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie Konkursu, który zamieszczony jest poniżej w załączniku.


 Konkurs BDMY BEZPIECZNI W WAKACJE


Materiały do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU BĄDŹMY BEZPIECZNI W WAKACJE


OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO


OŚWIADCZENIE OPIEKUNA MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ