Konkurs „CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa”

Czujka logo PSPKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu jako współorganizator konkursu promującego profilaktykę zatruć tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych „CZUJKA na straży Twojego bezpieczeństwa” zaprasza do udziału oraz przesyła informacje na temat konkursu, a także zwraca się o pomoc w rozpropagowaniu informacji o wydarzeniu.

Adresatami są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Szczegółowy regulamin konkursu znajdą Państwo w załączniku.


Materiały do pobrania:

Regulamin konkursu - Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa

Karta zgłoszenia do konkursu

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie uczestnika (autorskie prawa majątkowe)