Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice

kp psp p sz 1W dniu 22 marca 2022 r. na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice gm. Chorzele odbyły się ćwiczenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Przasnyszu, Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz Jednostki OSP Chorzele i Rycice.

Ćwiczenia strażaków składały się z dwóch epizodów. Pierwszy z nich zakładał odnalezienie osoby, która topiła się na zbiorniku wodnym. Natomiast drugi epizod polegał na dotarciu i ewakuacji zwierzyny leśnej, która wpadła do wody.

Ćwiczenia były doskonałym miejscem sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy nabytej podczas doskonalenia zawodowego realizowanego w macierzystych jednostkach oraz sprawdzeniem znajomości zasad BHP i prawidłowości obsługiwania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek PSP i OSP.


Opracował: Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu: kpt. Piotr Kuligowski.

Zdjęcia: KP PSP Przasnysz.

Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice