Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu

kp psp p sz9 października 2019 roku ok. godz. 10.00 odbyły się ćwiczenia praktyczne w ciepłowni „Veolia Północ” w mieście Przasnysz.

Założenie i przebieg ćwiczeń :

Na zewnątrz budynku ciepłowni we wnętrzu zasobnika doszło do pożaru z odpadami pospaleniowymi. Jeden z dyżurujących pracowników dostrzega pożar oraz informuje telefonicznie Straż Pożarną, następnie podejmuje nieudaną próbę jego ugaszenia. W chwili przybycia jednostki ochrony przeciwpożarowej wszyscy pracownicy zostali ewakuowani na zewnątrz obiektu.

Celem ćwiczeń było jak najszybsze ugaszenie pożaru i schładzanie wodą zagrożonych zbiorników z pelletem.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia mające na celu wypracowanie prawidłowych nawyków, przypomnienie obowiązujących procedur oraz ulepszenie współpracy pomiędzy pracownikami zakładu a strażakami.

Dla strażaków z przasnyskiej komendy ćwiczenia były również okazją do zapoznania się z obiektem, drogami dojazdowymi do poszczególnych części zakładu i poznania jego charakterystyki pracy oraz zagrożeń jakie w nim mogą występować podczas zaistnienia zdarzenia.

W ćwiczeniach uczestniczyła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Przasnysza.

Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu
Pożar w zakładz...
Pożar w zakładzie ciepłowni „Veolia Północ” w Przasnyszu